Interpretacje indywidualne - informacje praktyczne

  Interpretacje indywidualne - informacje praktyczne

  Interpretacje indywidualne - informacje praktyczne

  Interpretacje indywidualne

  Interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są w imieniu Ministra Finansów. Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u nich stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, które mogą rodzić określone konsekwencje w sferze prawa podatkowego.

  Formularze ORD-IN i ORD-WS

  Wniosek o wydanie interpretacji można złożyć na formularzu ORD-IN, ORD-IN/A lub ORD-WS, ODR-WS/A, ORD-WS/B.

  Organy właściwe do wydawania interpretacji indywidualnych

  W imieniu Ministra Finansów interpretacje indywidualne wydają dyrektorzy 5 izb skarbowych: w Bydgoszczy, w Katowicach, w Łodzi, w Poznaniu oraz w Warszawie. Właściwość organu (dyrektora izby skarbowej) uzależniona jest od dwóch czynników:

  • miejsca zamieszkania lub siedziby wnioskodawcy oraz
  • podatku, którego dotyczy wniosek.

  Tabela: Szczegółowa informacja o właściwości organów upoważnionych do wydawania interpretacji indywidualnych (plik PDF 135 KB)

  Gdzie złożyć wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

  Wnioski można składać osobiście we właściwym Biurze Krajowej Informacji Podatkowej lub wysłać je pocztą na adres właściwego Biura

  Organ upoważniony do wydania interpretacji indywidualnej

  Właściwe Biuro Krajowej Informacji Podatkowej

  Adres

  Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu

  ul. Św. Jakuba 20,

  87-100 Toruń

  Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

  ul. Traugutta 2a,

  43-300 Bielsko-Biała

  Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim

  ul. Wronia 65,

  97-300 Piotrków Trybunalski

  Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie

  ul. Dekana 6,

  64-100 Leszno

  Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

  Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku

  ul. 1 Maja 10,

  09-402 Płock

   

  Tabela: Szczegółowa informacja o miejscu składania wniosków o wydanie interpretacji (plik PDF 133 KB)

  Opłata za wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej

  Opłata wynosi 40 zł od każdego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego będącego przedmiotem wniosku.

  przykładowy formularz wpłaty (plik PDF 175 KB)


  Numery kont bankowych

  Izba Skarbowa w Bydgoszczy 52 1010 1078 0040 6622 3100 0000
  Izba Skarbowa w Katowicach 68 1010 1212 0010 3622 3100 0000
  Izba Skarbowa w Łodzi 87 1010 1371 0005 2122 3100 0000
  Izba Skarbowa w Poznaniu 29 1010 1469 0032 6122 3100 0000
  Izba Skarbowa w Warszawie 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000

  Termin wydania interpretacji indywidualnej

  Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa interpretację indywidualną wydaje się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku. Do trzymiesięcznego terminu nie są wliczane terminy przewidziane dla dokonania określonych czynności np. wezwania do uzupełnienia.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.09.2012 Data publikacji: 20.09.2012 12:02 Data ostatniej modyfikacji: 26.01.2016 16:06
  Autor: Departament Administracji Podatkowej Osoba publikująca: Marcin Andrzejak Osoba modyfikująca: Arkadiusz Wieczorek
  Rejestr zmian