Formularze

Formularze

Formularze

Od 1 grudnia 2014 r. obowiązują poniżej zamieszczone wzory formularzy, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualizacyjnych oraz zgłoszeń w zakresie danych uzupełniających (Dz. U. poz. 1665).

Od 1 września 2011 r.obowiązuje niżej zamieszczony wzór formularza NIP-5/W
(formularz uwzględnia zmianę publikatora podstawy prawnej w związku z ogłoszeniem Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. poz. 1314)

NIP-5/W - Wniosek / Informacja o nadanym numerze identyfikacji podatkowej - POBIERZ

Niniejszy wzór wniosku udostępnia się zgodnie z art.13 ust. 3b ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314). Wzór stanowi jednocześnie:
- wzór wniosku o zaświadczenie o nadaniu NIP podmiotowi, który się nim posługuje, w rozumieniu art.13 ust.3 pkt 1 ww. ustawy oraz
- wzór wniosku osoby trzeciej o informację o NIP nadanym podmiotowi, w rozumieniu art.13 ust.3 pkt 2 ww. ustawy.
bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 05.11.2012 Data publikacji: 05.11.2012 11:43 Data ostatniej modyfikacji: 03.12.2014 14:03
Autor: Departament Administracji Podatkowej Osoba publikująca: Marcin Andrzejak Osoba modyfikująca: Marcin Andrzejak
Rejestr zmian