Koncepcja rozwoju Krajowej Informacji Podatkowej

Koncepcja rozwoju Krajowej Informacji Podatkowej

Koncepcja rozwoju Krajowej Informacji Podatkowej

Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej - komunikat z 29 grudnia 2015 r.

Analiza funkcjonowania Krajowej Informacji Podatkowej (KIP) zainicjowała zmiany w jej strukturze organizacyjnej i funkcjonowaniu. Zmiany te mają zapewnić optymalne wsparcie podatników. KIP stanie się ogólnokrajowym punktem informacji podatkowej, głównym centrum informacji podatkowej dla podatników i pracowników administracji podatkowej. Wzmocnienie KIP przyspieszy również wydawanie interpretacji indywidualnych.

Jacek Kapica - Podsekretarz Stanu, zatwierdził 29 grudnia 2014 r. "Koncepcję rozwoju Krajowej Informacji Podatkowej". Jednym z głównych założeń projektowanych zmian jest skrócenie terminu wydawania interpretacji indywidualnych do 2 miesięcy. Kolejnym celem jest stworzenie z Krajowej Informacji Podatkowej ogólnokrajowego punktu informacji podatkowej, obsługującego wiele kanałów komunikacji, prezentującego kompletną i jednolitą informację na temat podatków (zarówno w udzielanych odpowiedziach, jak i wydawanych interpretacjach), przyjętą i stosowaną konsekwentnie przez wszystkie jednostki administracji podatkowej.

Skrócenie terminu wydawania podatnikom interpretacji indywidualnych z 3 miesięcy, przewidywanych w przepisach prawa, do 2 miesięcy, wymaga wzmocnienia kadrowego KIP. Dodatkowe 175 etatów wzmacniających kadrę KIP pochodzić będzie z etatów uzyskanych w wyniku konsolidacji usług pomocniczych w administracji podatkowej.

Utworzenie z Krajowej Informacji Podatkowej głównego centrum informacji podatkowej dla podatnika i pracowników administracji podatkowej sprzyjać będzie jednolitemu stosowaniu prawa przez organy podatkowe.

Jednolita dla podatników i urzędów skarbowych informacja na temat przepisów prawa podatkowego oraz ich interpretacji przez Krajową Informację Podatkową da podatnikom pewność co do sposobu stosowania przez organy administracji podatkowej przepisów prawa podatkowego oraz zwiększy poczucie stabilizacji w tym obszarze. Powinno to przyczynić się do większej dobrowolności w wypełnianiu obowiązków podatkowych, zmniejszenia liczby popełnianych błędów, skutkujących uszczupleniami lub opóźnieniami wpływów podatkowych do budżetu państwa, jak również do ograniczenia wizyt podatników w urzędach skarbowych.

Do narzędzi włączonych do nowej struktury będzie należeć Portal Podatkowy, który jako istotny kanał dystrybucji informacji podatkowej będzie uzupełniał takie możliwości komunikacyjne  jak e-mail, infolinia, Baza Wiedzy Administracji Podatkowej, czy też interpretacje indywidualne przepisów prawa podatkowego.

"Koncepcja rozwoju Krajowej Informacji Podatkowej" stanowi uwieńczenie prac prowadzonych w zakresie modernizacji Krajowej Informacji Podatkowej. Dokument zawiera opis funkcjonowania Krajowej Informacji Podatkowej w dotychczasowej formule oraz przedstawia pożądane kierunki rozwoju. W załącznikach dodatkowo przedstawiono propozycje centralizacji Krajowej Informacji Podatkowej, koncepcję specjalizacji rzeczowej biur Krajowej Informacji Podatkowej oraz analizę działania podobnych do Krajowej Informacji Podatkowej instytucji w innych krajach.


Do pobrania:

Koncepcja rozwoju Krajowej Informacji Podatkowej (plik PDF, 9,06 MB)

Skrócenie czasu wdrażania specjalizacji rzeczowej biur KIP - aneks do Koncepcji specjalizacji rzeczowej biur KIP (plik PDF, 700 KB)

Załącznik 1: Tabela 1. Rozkład etatów w biurach KIP w poszczególnych podatkach (plik PDF, 199 KB)

Załącznik 2: Graficzna wizualizacja etapów wdrażania specjalizacji (plik PDF, 485 KB)