Ustawa o administracji podatkowej - uchwalona przez Sejm RP

Ustawa o administracji podatkowej - uchwalona przez Sejm RP

Ustawa o administracji podatkowej - uchwalona przez Sejm RP

Przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy o administracji podatkowej - komunikat z 29 grudnia 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że 27 maja 2015 r. Sejm RP uchwalił ustawę o administracji podatkowej. Ustawa będzie stanowiła przedmiot dalszych prac Senatu RP.

Ustawa o administracji podatkowej jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie, oczekiwania i potrzebę wsparcia podatników oraz nowe narzędzia resortu finansów. Przewidziane w ustawie rozwiązania pozwolą na maksymalizację stopnia orientacji na podatnika poprzez stworzenie systemu obsługi i wsparcia podatnika, co w konsekwencji wpłynie na poprawę jakości świadczonych usług przez administrację podatkową oraz wzmocni jej rolę usługową.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących obsługi i wsparcia w centrach obsługi, utworzenia wspólnego rachunku bankowego w zakresie poboru podatków i należności oraz utworzenia Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, które zaczną obowiązywać od dnia 1 września 2015 r.

Najważniejsze regulacje przewidziane w ustawie o administracji podatkowej dotyczą:

  • utworzenia centrów obsługi,
  • wprowadzenia instytucji asystenta podatnika,
  • centralizacji systemu informacji podatkowej
  • utworzenia Centralnego Rejestru Danych Podatkowych,
  • wprowadzenia nowych zasad naboru na stanowiska dyrektorów izb skarbowych, dyrektora Biura Krajowej Informacji Podatkowej i ich zastępców oraz naczelników urzędów skarbowych,
  • przeniesienia katalogu kategorii podatników, którzy będą obsługiwani przez tzw. wyspecjalizowane urzędy skarbowe na poziom rozporządzenia,
  • racjonalizacji egzekucji administracyjnej,
  • przeniesienia kompetencji z wojewodów na naczelnika urzędu skarbowego w zakresie poboru grzywien nakładanych mandatami karnymi w trybie postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia.

Do pobrania:

Plik z rozszerzonymi informacjami na temat najważniejszych regulacji w ustawie o administracji podatkowej (plik pdf, 144 KB).

Tekst ustawy z dnia 27 maja 2015 r. o administracji podatkowej przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu RP (plik pdf, 323 KB).