Minister Finansów przedstawił nową koncepcję weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych

Minister Finansów przedstawił nową koncepcję weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych

Minister Finansów przedstawił nową koncepcję weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych

Kontrole w siedzibie przedsiębiorcy będą podejmowane przez urzędy skarbowe tylko wówczas, gdy z przeprowadzonych analiz wynika wysokie prawdopodobieństwo uchylania się od realizowania zobowiązań podatkowych lub gdy pojawiają się wątpliwości, których  nie udało się wyjaśnić wątpliwości w inny sposób. Minister Finansów przedstawił nową koncepcję weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.

W odpowiedzi na pismo Pana Andrzeja Blikle – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych oraz Pana Ryszarda Petru – Przewodniczącego Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich w sprawie zamierzeń resortu finansów dotyczących pracy urzędów skarbowych Minister Finansów przedstawił nową koncepcję weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych.

Nowy system weryfikacji prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych będzie skonstruowany w taki sposób, aby przede wszystkim uwzględniał potrzeby rzetelnych przedsiębiorców, a przez to pozytywnie wpływał na pobór należności budżetu państwa.

System ten oparto na zalecanym przez OECD i Komisję Europejską modelu prawidłowości wypełniania obowiązków podatkowych (Compliance Model), który skupia się na właściwym ukierunkowaniu działań, w tym kontroli podatkowych i wskazuje zarządzanie ryzykiem jako podstawę działań administracji podatkowej podejmowanych wobec podatników.

W ramach tego modelu kontrole w siedzibie przedsiębiorcy są podejmowane jako działanie ostateczne, czyli wówczas, gdy z przeprowadzonych analiz wynika wysokie ryzyko unikania opodatkowania lub nie udało się wyjaśnić wątpliwości w inny sposób. Kontrole takie, co do zasady, nie dotyczą podmiotów o niskim poziomie ryzyka powstania uszczupleń podatkowych, np. podatników korzystających z ryczałtowych form opodatkowania oraz są ukierunkowane na weryfikację okresów bieżących.

Jednocześnie wskazano, że miernik skuteczności jest miernikiem oceniającym trafność analiz ryzyka, w oparciu o które prowadzone są działania administracji podatkowej. Nie istnieją zatem przyczyny, dla których pracownicy kontroli podatkowej dążyliby do ustalenia jak największych nieprawidłowości w rozliczeniach podatników.

Poniżej przedstawiamy pełen tekst odpowiedzi Ministra Finansów.

Pismo Ministra Finansów - plik PDF (152 KB)