Zamówienia publiczne

Wszelkie dokumenty dotyczące prowadzonych przez Ministerstwo Finansów zamówień publicznych opublikowane do 28 października 2012 r. dostępne są na archiwalnym portalu Ministerstwa Finansów (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym).

Zaproszenie do składania ofert na: świadczenie usługi dostępu do bazy danych on-line (poprzez sieć Internet), która będzie umożliwiała weryfikację danych rejestrowych oraz powiązań kapitałowych i osobowych istniejących pomiędzy wskazanymi przez Zamawiającego podmiotami

Detailed informations


Number: DO8.9013.4.2016.FXOJ
The title of the order/quote: Zaproszenie do składania ofert na: świadczenie usługi dostępu do bazy danych on-line (poprzez sieć Internet), która będzie umożliwiała weryfikację danych rejestrowych oraz powiązań kapitałowych i osobowych istniejących pomiędzy wskazanymi przez Zamawiającego podmiotami
Description of the contract:
Zamawiający zaprasza Wykonawców do składania ofert na: świadczenie usługi dostępu do bazy danych on-line (poprzez sieć Internet), która będzie umożliwiała weryfikację danych rejestrowych oraz powiązań kapitałowych i osobowych istniejących pomiędzy wskazanymi przez Zamawiającego podmiotami.
Threshold value: poniżej 30 000 EUR
Show from section: Ministerstwo Finansów

Files to download


bip

Publication information

 
Approve date: 23.09.2016 Publish date 23.09.2016 13:27 Last modification date: 02.11.2016 12:49
Author: Małgorzata Chrobot Publishing person: Małgorzata Chrobot Modification person: Małgorzata Chrobot

History versions