W zakładce „Statystyki” prezentowane są dane dotyczące rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Subfolders

Showing 17 results.
Folder Number of Documents

2016

--

2015

--

2014

--

2013

--

2012

--

2011

--

2010

--

2009

--

2008

--

2007

--

2006

--

2005

--

2004

--

2003

--

2002

--

2001

--

2000

--
Showing 17 results.