Podatki

  Podatki

  Podatki

  Informacje na temat polskiego systemu podatkowego i poszczególnych podatków są publikowane na stronie Finanse (link otwiera nowe okno w innym serwisie), prowadzonej przez Ministerstwo Finansów.

  W dziale ABC Podatków można znaleźć m.in. ogólne informacje o polskim systemie podatkowym, uprawnieniach i obowiązkach podatnika, rejestracji podatników, tabelę stawek odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (również tabelę stawek obniżonych), wykazy umów podatkowych (o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz o wymianie informacji w sprawach podatkowych), a także dane nt. preferencji podatkowych w Polsce oraz Krajowej Informacji Skarbowej.

  Podatki tworzące polski system podatkowy zostały pogrupowane w następujących działach:

  PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych, m.in. ulgi, limity w działalności gospodarczej i stawki podatkowe,

  CIT – podatek dochodowy od osób prawnych, m.in. ulgi, ważne terminy i stawki podatkowe,

  VAT – podatek od towarów i usług, m.in. stawki podatkowe, zwrot VAT, kaucja gwarancyjna, międzynarodowy okazjonalny przewóz drogowy osób (VAP),

  Akcyza – m.in. stawki i znaki akcyzy, możliwość sprawdzenia banderoli i kontrahenta w SEED, listy pośredniczących podmiotów węglowych, tytoniowych i gazowych,

  Podatki i opłaty lokalne – m.in. rolny, leśny, od nieruchomości i środków transportowych, opłaty: targowa, uzdrowiskowa, miejscowa, od posiadania psów oraz informacje na temat ewidencji podatkowej nieruchomości,

  Inne podatki – podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od gier - gry hazardowe, od produkcji okrętowej, tonażowy, od wydobycia niektórych kopalin, podatek od niektórych instytucji finansowych, opłata skarbowa.

  Dodatkowo w poszczególnych działach są dostępne formularze powiązane z danymi podatkami oraz kalkulatory: odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – obliczający dane na podstawie kwoty zobowiązania oraz terminu płatności i uregulowania zobowiązania, kalkulator PIT – do obliczania wielkości dochodu bądź straty, należnego podatku oraz kwoty podatku przypadającej do zapłaty bądź zwrotu, według zasad obowiązujących przy zastosowaniu skali podatkowej oraz kalkulator VAT – wyliczający kwotę podatku (brutto na netto lub netto na brutto) w oparciu o jedną z obowiązujących w danym roku stawek podatku VAT.

  Uwaga: Formularze PIT w wersji papierowej są dostępne również w Bazie wiedzy, a w wersji elektronicznej w serwisie e-Deklaracje (link otwiera nowe okno w innym serwisie).

  W Bazie wiedzy publikowane są także objaśnienia podatkowe.

  bip

  Publication information

   
  Approve date: 18.09.2012 Publish date 18.09.2012 13:02 Last modification date: 11.12.2017 13:31
  Author: Michał Dziwota Publishing person: Michał Dziwota Modification person: Paulina Pawlik
  History versions