Gabinet polityczny Ministra Finansów

  Gabinet polityczny Ministra Finansów

  Gabinet polityczny Ministra Finansów

  1. Imiona i nazwisko: Marcin Zakrzewski
  2. data urodzenia: 21 czerwca 1994 r.
  3. miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którymosoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: Stream International Sp. z o.o., Genpact Polska Sp. z o.o., Ministerstwo Finansów, Fundacja Polska Jutra, PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.,
  4. źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: umowy o pracę, umowy-zlecenie, umowa o dzieło, stypendium Rektora UMCS dla najlepszych studentów w roku akademickim 2014/2015 oraz 2015/2016, studenckie stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego w roku akademickim 2015/2016,
  5.  informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: nie wykonywał.

   

  1. Imiona i nazwisko:Aneta Rożek
  2. data urodzenia: 23 marca 1993 r.
  3. miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa Krzysztof Łuczyszyn, GWW Ladziński, Cmoch i Wspólnicy Sp. k.,
  4. źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra:umowy zlecenia, dochód z wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie umowy o współpracy,
  5. informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: jednoosobowa działalność gospodarcza (usługi).

   

  1. Imiona i nazwisko: Piotr Jaworski
  2. data urodzenia: 23 listopada 1983 r.
  3. miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: Bank of China Luxembourg S.A. Oddział w Polsce, PKO BP S.A., Polski Dom Maklerski S.A., Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski,
  4. źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra:praca na etat, umowy cywilno-prawne, prawa autorskie,
  5. informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra:
   nie wykonywał.
    
  1. Imiona i nazwisko: Michał Szczepan Jędrzejczyk
  2. data urodzenia: 26 grudnia 1986 r.
  3. miejsce zatrudnienia w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
  4. źródła dochodów w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II,  własna działalność gospodarcza (Kancelaria Radcy Prawnego),  umowa zlecenia oraz umowa o dzieło, dieta radnego Rady Miasta i Gminy Morawica,
  5. informacja o wykonywanej działalności gospodarczej w trzyletnim okresie poprzedzającym dzień, w którym osoba została zatrudniona w gabinecie politycznym ministra: wykonywał.

   

  bip

  Publication information

   
  Approve date: 27.02.2012 Publish date 27.02.2012 10:41 Last modification date: 19.06.2018 15:36
  Author: Łukasz Sawa Publishing person: Łukasz Sawa Modification person: Katarzyna Tomaszewska
  History versions