• Z naszych podatków - Bezpieczeństwo

    Działalność policji jest finansowana z budżetu państwa.


  • Z naszych podatków - Sport

    Budowa obiektów sportowych jest finansowana z budżetu państwa.


  • Z naszych podatków - Nauka i służba zdrowia

    Nauka i służba zdrowia są finansowane z budżetu państwa.