Wiesław Jasiński - Podsekretarz Stanu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej

  Wiesław Jasiński - Podsekretarz Stanu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej

  Wiesław Jasiński - Podsekretarz Stanu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej

  Wiesław Jasiński - Podsekretarz Stanu, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, Generalny Inspektor Informacji Finansowej

  Pełnomocnik Rządu do Spraw Zwalczania Nieprawidłowości Finansowych na Szkodę Rzeczypospolitej Polskiej lub Unii Europejskiej.

  Doktor nauk prawnych, od ponad 20 lat związany z organami ścigania, w szczególności w obszarze zwalczania przestępczości finansowej. Przez wiele lat dydaktyk a następnie dyrektor w Instytucie Kształcenia Funkcjonariuszy Służb Państwowych Zwalczających Przestępczość Zorganizowaną i Terroryzm Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

  Od 2006 r. w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, w latach 2007-2010 dyrektor delegatury CBA w Gdańsku. Uczestnik wielu konferencji międzynarodowych i krajowych o tematyce bezpieczeństwa w bankach. Autor pierwszego na rynku komentarza do ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych dochodów oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu. Ekspert Rady ds. Informacji Finansowej przy Ministrze Finansów, Multydyscyplinary Group of Organized Crime przy Radzie Europejskiej, CEPOL i EUROMED a także kilku projektów unijnych, w tym w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy. Współautor szkolenia e-learningowego dla policji państw członkowskich Unii Europejskiej.

  Autor książek na temat prania pieniędzy oraz 150 artykułów naukowych i popularnonaukowych, które ukazały się m.in. w „Prawie Bankowym", „Gazecie Bankowej", „Biuletynie Bankowym", „Rzeczpospolitej", „Przeglądzie Ustawodawstwa Gospodarczego", „Monitorze Prawniczym", „Edukacji Prawniczej", „Kontroli Państwowej". W 2013 r. jego książka pt. "Nadużycia w przedsiębiorstwie. Przeciwdziałanie i wykrywanie" w konkursie „Dziennika Gazeta Prawna" została uznana za najlepszy poradnik ekonomiczny w kraju („Economicus").

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 03.02.2016 Data publikacji: 03.02.2016 09:28 Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2016 11:56
  Autor: Piotr Król Osoba publikująca: Piotr Król Osoba modyfikująca: Renata Sokołowska