«Powrót

Departament Analiz Podatkowych

Departament Analiz Podatkowych

Departament Analiz Podatkowych

 Dane kierownictwa:

    Dyrektor: Przemysław Krawczyk

Dane kontaktowe:

    tel.:
    fax:
    e-mail:

Opis komórki:

Departament realizuje zadania związane z prowadzeniem działalności analitycznej w odniesieniu do negatywnych zjawisk w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych. Prowadzone analizy służą m.in. ocenie ryzyka wystąpienia nieprawidłowości oraz identyfikacji podmiotów o podwyższonym ryzyku występowania oszustw podatkowych. Departament koordynuje sprawy związane z analizą podatkową w urzędach kontroli skarbowej, izbach administracji skarbowej i urzędach skarbowych.
 

«Powrót