«Powrót

Departament Informatyzacji

Departament Informatyzacji

Departament Informatyzacji

Dane kierownictwa

  • Dyrektor Departamentu: Agnieszka Kucharska
  • Zastępca Dyrektora: Anna Woźnica
  • Zastępca Dyrektora: Robert Kietliński
  • Zastępca Dyrektora: Andrzej Wilczyński

Dane kontaktowe

Opis komórki

Departament Informatyzacji  odpowiada za koordynację strategii dojścia zintegrowanego systemu informacyjnego, określania ładu korporacyjnego w zakresie IT oraz za realizację zadań związanych z dostarczaniem usług informatycznych Ministerstwu i jednostkom organizacyjnym podległym Ministrowi lub przez niego nadzorowanym, z wyłączeniem zadań realizowanych przez CPD MF.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 17.12.2015 Data publikacji: 17.12.2015 16:09 Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2016 12:49
Autor: Renata Sokołowska Osoba publikująca: Renata Sokołowska Osoba modyfikująca: Lilianna Ogrodnik
«Powrót