«Powrót

Departament Instytucji Płatniczej

Departament Instytucji Płatniczej

Departament Instytucji Płatniczej

Dane kierownictwa

  • Dyrektor: Tomasz Robaczyński
  • Zastępca Dyrektora: Dorota Jaworska
  • Zastępca Dyrektora: Joanna Tańska
  • Zastępca Dyrektora: Barbara Styczeń

Dane kontaktowe

Opis komórki

Do zadań departamentu należy obsługa finansowa środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Realizuje zadania związane z opracowaniem i wykonywaniem budżetu środków europejskich, w tym obsługę płatności ze środków europejskich - we współpracy z BGK. Prowadzi obsługę współfinansowania budżetowego oraz mechanizmu prefinansowania. Realizuje zadania związane z obsługą prac Krajowego Urzędnika Zatwierdzającego.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.12.2015 Data publikacji: 18.12.2015 09:11 Data ostatniej modyfikacji: 16.03.2016 12:31
Autor: Renata Sokołowska Osoba publikująca: Renata Sokołowska Osoba modyfikująca: Lilianna Ogrodnik
«Powrót