«Powrót

Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier

Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier

Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier

Dane kierownictwa

  • Dyrektor: Piotr Dziedzic
  • Zastępca Dyrektora: Edward Komorowski
  • Zastępca Dyrektora: Robert Torenc
  • Zastępca Dyrektora:

Dane kontaktowe

Opis komórki

Departament Kontroli Celnej, Podatkowej i Kontroli Gier nadzoruje prowadzone przez Służbę Celną kontrole (w szczególności kontrole w zakresie prawa celnego, podatku akcyzowego, podatku od gier i dopłat w grach hazardowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin oraz opłaty paliwowej), postępowania audytowe i urzędowe sprawdzenia, postępowania w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz kontrole podatkowe i czynności sprawdzające. Do obszaru działania Departamentu należy również wykonywanie zadań centralnej jednostki koordynującej, wynikających z artykułu 5 Konwencji sporządzonej na podstawie artykułu K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie wzajemnej pomocy i współpracy między administracjami celnymi; zadań Specjalnej Jednostki w ramach Wspólnej Polityki Rolnej; prowadzenie całodobowego Centrum Koordynacji Działań, a także prowadzenie kontroli wewnętrznej oraz profilaktyka i ograniczanie zjawisk niepożądanych w Służbie Celnej.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 18.12.2015 Data publikacji: 18.12.2015 09:17 Data ostatniej modyfikacji: 11.01.2017 12:33
Autor: Renata Sokołowska Osoba publikująca: Renata Sokołowska Osoba modyfikująca: Krzysztof Kodzis
«Powrót