Podsumowanie wyników działania kontroli skarbowej za pierwsze półrocze 2014 r.

Podsumowanie wyników działania kontroli skarbowej za pierwsze półrocze 2014 r.

Podsumowanie wyników działania kontroli skarbowej za pierwsze półrocze 2014 r.

Na zdjęciu widoczna jest rozłożona książka z leżącą na niej lupą. Obok leży długopis z napisem kontrola skarbowa z tyłu widać jeszcze dwie książki w tym ustawę Ordynacja podatkowa.

Wartość ujawnionych przez kontrolę skarbową uszczupleń podatkowych w tym okresie to ponad 4 600 mln złotych. Dla porównania: analogiczny okres roku ubiegłego zamknął się ustaleniami wynoszącymi niecałe 3 300 mln zł. W pierwszych półroczach lat wcześniejszych, 2011 i 2012, kwoty ustaleń wyniosły odpowiednio ok. 1 100 mln zł i 1 500 mln zł.

W pierwszym półroczu 2014 roku na poczet wydanych decyzji wpłacono już ponad 400 mln zł, na majątku zobowiązanych dokonano zabezpieczeń na kwotę ponad 1 600 mln zł. W przeprowadzonych postępowaniach wykryto ponad 93 tys. fikcyjnych faktur, o łącznej wartości ponad 11 500 mln zł. To o ponad 20 tys. tego rodzaju faktur i ponad 2 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2013 roku.