«Powrót

Lista agentów celnych

Lista agentów celnych

Lista agentów celnych

Lista agentów celnych jest prowadzona przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie. Wpis na listę agentów celnych obejmuje numer i datę wpisu oraz imię i nazwisko.

Na listę agentów celnych może zostać wpisana osoba fizyczna , jeżeli spełnia następujące warunki:

  1. ma swoją siedzibę na terenie Unii Europejskiej,
  2. ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  3. posiada kwalifikacje lub doświadczenie w zakresie obsługi celnej podmiotów gospodarczych;
  4. nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe;
  5. wystąpiła z wnioskiem o wpis na listę agentów celnych.

Przejdź do informacji dotyczących wpisu na listę agentów celnych znajdujących się na stronie finanse (link otwiera nowe okno w innym serwisie)

Lista agentów celnych (plik XML - link otwiera nowe okno w innym serwisie)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 24.08.2016 Data publikacji: 24.08.2016 08:58 Data ostatniej modyfikacji: 30.05.2017 13:42
Autor: Kinga Filipowicz-Mercer Osoba publikująca: Kinga Filipowicz-Mercer Osoba modyfikująca: Kinga Filipowicz-Mercer
Rejestr zmian
«Powrót