«Powrót

Część szczególna

Część szczególna

Część szczególna

Część szczególna Kodeku karnego skarbowego zawiera poszczególne typy przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, które z uwagi na rodzaj naruszanych norm, zostały sklasyfikowane w odrębnych rozdziałach dotyczących:

1)     przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom podatkowym i rozliczeniom z tytułu dotacji lub subwencji (art. 54 – 84 kks),

2)     przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obowiązkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicą towarami i usługami (art. 85-96 kks),

3)     przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko obrotowi dewizowemu (art. 97-10sł kks),

4)     przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych przeciwko organizacji gier hazardowych (art. 107-111 kks).

Najwięcej przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych dotyczy naruszeń obowiązków podatkowych, a do najczęściej popełnianych w 2013 r. można m.in. zaliczyć: naruszenie terminu wpłaty podatku (art. 57 kks), niewpłacanie przez płatnika pobranego podatku (art. 77 kks), podanie nieprawdziwych danych podatkowych, czyli tzw. oszustwo podatkowe (art. 56 kks), uchylenie się od obowiązku opodatkowania (art. 54 kks), nierzetelne lub wadliwe prowadzenie ksiąg podatkowych (art. 61 kks), nieprowadzenie ksiąg (art. 60 kks), niewystawianie lub fałszowanie faktur lub rachunków (art. 62 kks), utrudnianie kontroli podatkowej (art. 83 kks), narażenie na bezpodstawny zwrot podatku (art. 76), niewyznaczenie przez płatnika osoby pobierającej podatki (art. 79 kks), składanie nieprawdziwej informacji podsumowującej (art. 80a kks), zaniedbanie składania informacji podatkowej (art. 80 kks), zaniedbanie dokonywania zgłoszenia lub aktualizacji identyfikacji podatkowej (art. 81 kks), niepopieranie przez płatnika podatku (art. 78 kks), zatajenie działalności gospodarczej, czyli tzw. firmanctwo (art. 55 kks).

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.09.2012 Data publikacji: 10.09.2012 13:04 Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2017 13:59
Autor: Marcin Andrzejak Osoba publikująca: Marcin Andrzejak Osoba modyfikująca: Arkadiusz Wieczorek
Rejestr zmian
«Powrót