«Powrót

Kary i środki karne

Kary i środki karne

Kary i środki karne

Karami za przestępstwa skarbowe są: 

1.     kara grzywny w stawkach dziennych,

2.     kara ograniczenia wolności,

3.     kara pozbawienia wolności.

 

Karą za wykroczenie skarbowe jest kara grzywny określona kwotowo.

 

Środkami karnymi za przestępstwa skarbowe są:

1.     dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,

2.     przepadek przedmiotów,

3.     ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów,

4.     przepadek korzyści majątkowej,

5.     ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku korzyści majątkowej,

6.     zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej, wykonywania określonego zawodu lub zajmowania określonego stanowiska,

7.     podanie wyroku do publicznej wiadomości,

8.     pozbawienie praw publicznych,

9.     środki związane z poddaniem sprawcy próbie:

  • warunkowe umorzenie postępowania karnego,
  • warunkowe zawieszenie wykonania kary,
  • warunkowe zwolnienie.

 

Środkami karnymi za wykroczenia skarbowe są:

1.     dobrowolne poddanie się odpowiedzialności,

2.     przepadek przedmiotów,

3.     ściągnięcie równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów.

 

Za popełnienie przestępstwa skarbowego sąd może również orzec środki zabezpieczające.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 10.09.2012 Data publikacji: 10.09.2012 12:54 Data ostatniej modyfikacji: 25.01.2017 13:52
Autor: Marcin Andrzejak Osoba publikująca: Marcin Andrzejak Osoba modyfikująca: Arkadiusz Wieczorek
Rejestr zmian
«Powrót