«Powrót

Fundusze Norweskie

Fundusze Norweskie

Fundusze Norweskie

Zdjęcie przedstawia doskonalenie jazdy w poślizgu - troleje
Zdjęcie przedstawia doskonalenie omijania przeszkód na nawierzchniach śliskich
Zdjęcie przedstawia uczestników szkolenia podczas ćwiczeń z zakresu resuscytacji krążeniowo – oddechowej
„Zwiększenie bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych Służby Celnej w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowanymi grupami przestępczymi" Nr 6/NMF PL15/14
 
W związku z ogłoszeniem w 2013 roku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, naboru w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach Funduszy Norweskich 2009-2014, Ministerstwo Finansów (Służba Celna) uzyskało dofinansowanie dla projektu pt.: „Zwiększenie bezpieczeństwa i zdolności operacyjnych Służby Celnej w walce z przestępczością transgraniczną i zorganizowanymi grupami przestępczymi". Całkowity budżet przedsięwzięcia wyniósł 2,33 mln zł i był w 85% finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Realizacja projektu została zakończona w kwietniu 2017 r.
 
Projekt składał się z części szkoleniowych przygotowanych na potrzeby funkcjonariuszy Służby Celnej odpowiedzialnych za zwalczanie przestępczości, ochronę strefy Schengen oraz działania rozpoznawczo-prewencyjne i miał na celu przeszkolenie funkcjonariuszy Służby Celnej w zakresie jazdy techniką specjalną wraz z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zwiększenie umiejętności posługiwania się wybranym językiem obcym, ze szczególnym naciskiem na słownictwo specjalistyczne i środowiskowe. 
 
Szkolenia dedykowane były przede wszystkim dla funkcjonariuszy Służby Celnej biorących udział w działaniach operacyjnych związanych ze zwalczaniem przestępczości transgranicznej, jak również uczestniczących w działaniach związanych ze zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i pośrednio z handlem ludźmi.
 
Głównymi celami projektu były doskonalenie umiejętności zawodowych oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa funkcjonariuszy Służby Celnej podczas wykonywania obowiązków służbowych, w tym zwiększenie liczby skutecznych zatrzymań pościgowych przy jednoczesnym minimalizowaniu zagrożenia dla wszystkich uczestników ruchu oraz zwiększenie jakości komunikacji werbalnej z osobami, które nie posługują się językiem polskim podczas wykonywania czynności służbowych.
 
Szkolenia z jazdy techniką specjalną wraz z udzielaniem pierwszej pomocy przedmedycznej 
Tematyka przedmiotowych szkoleń obejmowała między innymi takie zagadnienia jak: doskonalenie omijania przeszkód na nawierzchniach śliskich, zasady zachowania się podczas dachowania auta na symulatorze, czy doskonalenie jazdy w poślizgu – tzw. troleje.  Program tych szkoleń obejmował także zagadnienia dotyczące podstawowych zabiegów ratujących życie, w tym z użyciem takich urządzeń jak fantom osoby dorosłej oraz fantom dziecka. Uczestnicy  mieli również możliwość zapoznania się z zasadami użycia i obsługi automatycznego defibrylatora zewnętrznego. Przeszkolonych zostało 732 funkcjonariuszy Służby Celnej.
 
Szkolenia językowe
Zakres tematyczny szkoleń językowych obejmował w szczególności takie zagadnienia jak konwersacje uwzględniające słownictwo z zakresu: cła, prawa, podatku, dokumentów celnych oraz zadań i procedur stosowanych przez Służbę Celną w kontroli podróżnych. Uczestnicy mieli również okazję do ćwiczenia konwersacji z zakresu kontroli celnej takiej jak kontrola osób, w tym rewizja osobista i kontrola bagażu. Przeszkolono 320 osób.
 

Pliki do pobrania

Powiązane linki

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 14.11.2017 Data publikacji: 14.11.2017 09:52 Data ostatniej modyfikacji: 23.11.2017 13:09
Autor: Anna Lewczak Osoba publikująca: Szymon Abramowski Osoba modyfikująca: Szymon Abramowski
«Powrót