«Powrót

Projekt CVP

Projekt CVP

Projekt CVP

 

Rozwój katalogu usług cyfrowych dla klientów Administracji Podatkowej i Kontroli Skarbowej w zakresie centralizacji obsługi podatków CIT i VAT oraz obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego
 
Projekt CVP stanowi kontynuację projektów realizowanych w ramach Programu e-Podatki, obejmuje transformację modelu biznesowego przeprowadzaną przez Polską Administracji Podatkowej we współpracy z Kontrolą Skarbową w zakresie podatków CIT i VAT, zakłada rozwój i uruchomienie katalogu usług cyfrowych AP oraz KS w Resorcie Finansów w zakresie:
 • centralizacji obsługi podatków - dochodowego od osób prawnych (podatku CIT) oraz od towarów i usług (podatku VAT),
 • obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) w celu usprawniania działań kontrolnych.
Akronim CVP, przyjęty dla skrótowego oznaczania nazwy Projektu, pochodzi właśnie od zgrubnego określenia zakresu, zgodnie z opisem powyżej: CIT, VAT, Jednolity Plik Kontrolny.
 
Korzyści uzyskane w wyniku realizacji Projektu określone są poprzez poniższe rezultaty:
 • Zmniejszenie pracochłonności prowadzonych kontroli skarbowych,
 • Zmniejszenie pracochłonności przetwarzania deklaracji w obszarze podatków CIT i VAT,
 • Zmniejszenie pracochłonności zadań, które zostaną wsparte przez usługę Zintegrowanej Obsługi Klienta (ZOK).
 • Zmniejszenie pracochłonności i kosztów przetwarzania informacji/danych.
 • Uproszczenie formularzy.
 • Ograniczenie liczby składanych przez podatników deklaracji potwierdzających dane zawarte w innych rejestrach oraz wezwań podatników do jednostek AP celem złożenia wyjaśnień.
 • Informowanie interesariuszy o wszelkich mających dla nich znaczenie zmianach w systemie podatkowym z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Rezygnacja z podawania w dokumentach wszystkich szczegółowych danych identyfikacyjnych w sytuacjach, gdy podatnik musi podać NIP.
 • Możliwość pobierania, wypełniania i odsyłania dokumentów z dowolnego miejsca (w tym z własnego domu lub biura).
 • Ułatwienie i przyspieszenie uzyskania zaświadczenia.
 • Otrzymywanie płatności (zwrotów) niezwłocznie.
 • Możliwość płacenia podatków (i innych należności publicznoprawnych) z dowolnego miejsca (w tym z własnego domu lub biura).
 • Możliwość przesyłania drogą elektroniczną do AP informacji dotyczących rozliczenia zobowiązań podatkowych.
 • Współpraca systemów obsługi rozliczeń AP z systemami finansowo-księgowymi dostępnymi na rynku, używanymi przez podatników.
 • Możliwość przesyłania drogą elektroniczną do US wniosków o wydanie zaświadczeń.
 • Możliwość odbierania drogą elektroniczną od US informacji dotyczących stanu załatwienia sprawy.
Okres realizacji Projektu: 2016-2019.
Koszt całkowity: 97 615 960 zł.
Kwota dofinansowania z UE: 82 602 625,35 zł.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Dodatkowe informacje o Projekcie CVP (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 02.02.2017 Data publikacji: 02.02.2017 16:02 Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2018 14:41
Autor: Arkadiusz Wieczorek Osoba publikująca: Arkadiusz Wieczorek Osoba modyfikująca: Małgorzata Rojek
«Powrót