Zasady przyznawania patronatów Krajowej Administracji Skarbowej lub udziału Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w komitecie honorowym

  Zasady przyznawania patronatów Krajowej Administracji Skarbowej lub udziału Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w komitecie honorowym

  Krajowa Administracja Skarbowa obejmuje patronatem przedsięwzięcia niekomercyjne o tematyce ściśle związanej z zakresem działalności KAS oraz o wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym.

  Krajowa Administracja Skarbowa nie obejmuje patronatem przedsięwzięć niezgodnych z polityką wizerunkową resortu finansów, zasadami równości gospodarczej i uczciwej konkurencji. KAS nie obejmuje patronatem nagród branżowych czy środowiskowych i przedsięwzięć o charakterze rankingów. KAS nie obejmuje również patronatem działalności ciągłej wnioskodawcy, tzn. niezwiązanej z konkretnym projektem ograniczonym czasowo. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję.

  W wyjątkowych sytuacjach Krajowa Administracja Skarbowa obejmuje patronatem przedsięwzięcia organizowane przez podmioty prywatne, w tym w szczególności prasę i media elektroniczne, jeśli gwarantują one wysoki poziom merytoryczny, nie są nastawione bezpośrednio na zysk organizatora i zostaną uznane za szczególnie użyteczne dla polityki informacyjnej oraz edukacyjnej resortu finansów.

  Przyznany patronat ma wyłącznie charakter honorowy i nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego Krajowej Administracji Skarbowej.

  Procedura przyznawania patronatu przez Krajową Administrację Skarbową oraz udziału Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w komitecie honorowym:

  • Z wnioskiem o przyznanie patronatu (plik DOC, 38 KB) występuje organizator przedsięwzięcia.
  • Wniosek powinien zostać złożony najpóźniej dwa miesiące przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia.
  • Prośba o udział przedstawiciela Krajowej Administracji Skarbowej w przedsięwzięciu (obecność, wystąpienie) składana jest odrębnym pismem (w formie załącznika do wniosku).
  • Prosimy o składanie wniosków wyłącznie drogą elektroniczną. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesyłać mailem na adres: komunikacja.KAS@mf.gov.pl.
  • Rozpatrywane są wyłącznie prośby zawierające wypełniony wniosek.
  • Odpowiedź dotycząca decyzji o patronacie Krajowej Administracji Skarbowej lub udziale Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w komitecie honorowym jest udzielana przez Biuro Komunikacji i Promocji w formie elektronicznej.
  • Odmowa objęcia patronatu przez Krajową Administrację Skarbową lub udziału Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w komitecie honorowym jest ostateczna.

  Warunki związane z realizacją patronatu przez Krajową Administrację Skarbową oraz udziału Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w komitecie honorowym.

  W przypadku przyznania patronatu, organizator przedsięwzięcia jest zobowiązany do umieszczenia:

  • baneru roll-up w określonym przez Krajową Administrację Skarbową miejscu (na życzenie KAS),
  • w materiałach informacyjno-promocyjnych związanych z tym wydarzeniem informacji o patronacie Krajowej Administracji Skarbowej oraz logo KAS.

  Powyższe zasady obowiązują także w przypadku wystąpienia o udział w komitecie honorowym.

  Odebranie patronatu oraz/lub rezygnacja Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z udziału w komitecie honorowym.

  Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, w oparciu o opinię Dyrektora Biura Komunikacji i Promocji, odebrać przyznany wcześniej patronat a także zrezygnować z udziału w komitecie honorowym.

  O podjętej decyzji organizator jest informowany niezwłocznie.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 08.02.2018 Data publikacji: 08.02.2018 09:09 Data ostatniej modyfikacji: 08.02.2018 09:10
  Autor: Arkadiusz Wieczorek Osoba publikująca: Arkadiusz Wieczorek Osoba modyfikująca: Arkadiusz Wieczorek
  Rejestr zmian