Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

  Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

  Centralny Rejestr Zastawów Skarbowych

  W Centralnym Rejestrze Zastawów Skarbowych (CRZS) przechowywane są informacje o wszystkich ustanowionych zastawach skarbowych na terenie całego kraju. Celem prowadzenia CRZS jest ochrona obrotu gospodarczego poprzez nałożenie obowiązku ujawniania zastawów w tym rejestrze oraz umożliwienie uzyskania przez zainteresowanego wypisu zawierającego informacje o obciążeniu konkretnej rzeczy lub zbywalnego prawa majątkowego zastawem skarbowym oraz o wysokości zabezpieczonej należności.
   
  Aby uzyskać wypis z CRZS należy złożyć wniosek zawierający dane ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego, będących przedmiotem zainteresowania, dane właściciela ruchomości lub zbywalnego prawa majątkowego i dane wnioskodawcy. Ruchomości muszą posiadać jednoznaczny identyfikator w postaci nr fabrycznego lub seryjnego. Jeżeli wypis ma dotyczyć samochodu należy podać również markę, numer rejestracyjny i numer podwozia samochodu.
   
  Opłata za wypis z CRZS wynosi 50 zł. Opłatę należy dokonać przelewem na konto:
   
  Ministerstwo Finansów
  Departament Finansów i Księgowości
  ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa
  NBP O/W-wa 10101010100038252231000000
  Wnioski o wydanie wypisu z CRZS wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty można składać:
  • listownie na adres:
  Ministerstwo Finansów
  ul. Świętokrzyska 12
  00-916 Warszawa
  • faksem pod nr: (22) 694-54-88,
  • e-mail na adres crzs@mofnet.gov.pl
  • osobiście w budynku Ministerstwa Finansów (biuro podawcze).

  Więcej informacji na temat wydawania wypisów można uzyskać dzwoniąc pod nr;
  (22) 694-58-41, (22) 694-57-59, (22) 694-59-55 lub pisząc pod adres: crzs@mofnet.gov.pl

  Pobierz pomocniczy wzór wniosku o wypis:

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.09.2012 Data publikacji: 20.09.2012 11:00 Data ostatniej modyfikacji: 10.04.2017 15:41
  Autor: Departament Administracji Podatkowej Osoba publikująca: Marcin Andrzejak Osoba modyfikująca: Henryk Gryz