«Powrót

Centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej

Centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej

Centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej

Szef KAS wręcza Sztandar Dyrektorce Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu
muzycy grają siedząc w ławach kościelnych
w ławach siedzą przedstawiciele władz w tym szef KAS i Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera.
Szef KAS niesie kwiaty w towarzystwie Dyr. IAS Poznań i funkcjonariusza KAS
funkcjonariusze KAS niosą sztandar
Minister wpina odznaczenie.
pracownicy i funkcjonariusze stoją na placu
Minister Andrzej Dera przy mównicy
Minister przy mównicy
Dyrektor stoi przy mównicy
musztra na placu
defilada na placu
  • 26 września w Poznaniu, na Ostrowie Tumskim, odbyły się centralne obchody Dnia Krajowej Administracji Skarbowej połączone z nadaniem sztandaru Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu.
  • W uroczystościach uczestniczyli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef KAS Marian Banaś, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, Wojewoda Wielkopolski Zbigniew Hoffmann.

Uroczystości w Poznaniu miały szczególny charakter, ponieważ Dzień KAS był w tym roku obchodzony po raz pierwszy.

W Katedrze Poznańskiej odbył się koncert w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych, który poprzedził Mszę Świętą w intencji pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej koncelebrowaną przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Poznańskiego Stanisława Gądeckiego, Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.
Po zakończeniu mszy Szef KAS Minister Marian Banaś złożył kwiaty pod pomnikiem Jana Pawła II.

Głównym punktem uroczystości był apel na Placu Katedralnym, w trakcie którego Szef KAS przyjął meldunek i dokonał przeglądu pododdziałów KAS, a następnie  nadał sztandar Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Podczas uroczystości wręczone zostały odznaczenia państwowe nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę dla zasłużonych pracowników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej. Brązowe Krzyże Zasługi oraz Medale Za Długoletnią Służbę z rąk Ministra Andrzeja Dery i Szefa KAS Mariana Banasia odebrało 36 osób.

Minister Andrzej Dera odczytał list Prezydenta Andrzeja Dudy skierowany do uczestników i organizatorów centralnych obchodów Dnia Krajowej Administracji Skarbowej.

Listy do organizatorów uroczystości z życzeniami i gratulacjami dla wszystkich pracowników i funkcjonariuszy KAS skierowali też Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński oraz Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański.

Minister Marian Banaś podkreślił znaczenie reformy wprowadzającej KAS: „Żegnamy stare struktury administracji podatkowej, kontroli skarbowej, Służby Celnej i witamy KAS, nową formację powołaną aby jeszcze lepiej służyć Polsce i jej obywatelom. Determinacja i ciężka praca wielu osób pozwoliły na przeprowadzenie reformy, która przyniosła zmianę jakościową. Osiągnęliśmy poprawę ściągalności podatków do budżetu państwa i skuteczniej ograniczamy „szarą strefę" w gospodarce. Nie spoczywamy na laurach, przed nami jeszcze wiele wyzwań ale jestem przekonany, że zmierzamy w dobrym kierunku" – mówił Szef KAS. Zaznaczył, że wszystkie sukcesy Krajowej Administracji Skarbowej nie byłyby możliwe bez codziennej, odpowiedzialnej pracy osób tworzących KAS. „Dziękuję Państwu za patriotyczną postawę, za podjęty wysiłek i zrozumienia wspólnych celów.  Życzę wszystkim pracownikom i funkcjonariuszom sukcesów zawodowych, satysfakcji z pracy i służby dla dobra Rzeczpospolitej, a także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym" – dodał.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu Agnieszka Szymankiewicz nawiązała do napisu na sztandarze nadanym Izbie: „Służba ojczyźnie i obywatelom to dla nas wielki zaszczyt i zobowiązanie". 

Obchody zakończyła musztra paradna w wykonaniu Orkiestry Reprezentacyjnej Sił Powietrznych i defilada kompanii reprezentacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej.

 

List Prezydenta RP Andrzeja Dudy

List Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego

List Szefa Służby Cywilnej Dobrosława Dowiat-Urbańskiego

«Powrót