«Powrót

Ciężarówki z paliwem zatrzymane w woj. lubuskim

Ciężarówki z paliwem zatrzymane w woj. lubuskim

Ciężarówki z paliwem zatrzymane w woj. lubuskim

pojemniki z paliwem w środku naczepy
pojemniki z paliwem ustawione w środku ciężarówki
pojemniki z paliwem ustawione w środku ciężarówki, otwarta plandeka

•         Prawie 95 tysięcy litrów podejrzanego paliwa zatrzymali lubuscy funkcjonariusze służby celno-skarbowej w okolicach Olszyny i Świecka.
•         Paliwo przewożone było w plastikowych pojemnikach typu mauser.

Lubuscy funkcjonariusze KAS, podczas kontroli prowadzonej w ramach realizacji ustawy o Systemie Monitorowania Drogowego Przewozu Towarów (SENT), ujawnili cztery przypadki nielegalnego przewozu paliw w ciężarówkach. Znaleziono w nich 104 pojemniki, tzw. mausery, każdy o pojemności 1000 litrów.

Z dokumentów okazanych do kontroli wynikało, że powinno znajdować się w nich prawie 95 tys. litrów oleju uniwersalnego lub smarowego. Taki zapis o przewożonym towarze został ujęty w zgłoszeniu do systemu SENT. Towar miał trafić do Łotwy i Bułgarii.

Kontrola części ładunkowej naczep wykazała, że we wszystkich pojemnikach może znajdować się substancja inna niż deklarowana. Zarówno kolor, konsystencja jak i zapach wzbudziły podejrzenia funkcjonariuszy. Wstępna ocena wskazywała, że mogą mieć do czynienia z olejem napędowym.

Z każdego opakowania pobrana została próbka i przekazana do badania. Do czasu przedstawienia wyników z laboratorium towary zostały zabezpieczone na terminalu w Olszynie i Świecku.

Dalsze postępowania prowadzi w tej sprawie Lubuski Urząd Celno-Skarbowy w Gorzowie Wlkp.

«Powrót