«Powrót

Delegacja z Chin na wschodniej granicy

Delegacja z Chin na wschodniej granicy

Delegacja z Chin na wschodniej granicy

delegacja administracji celnej Chińskiej Republiki Ludowej oraz Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego
delegacja administracji celnej Chińskiej Republiki Ludowej oraz Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego
delegacja administracji celnej Chińskiej Republiki Ludowej oraz Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego podczas prezentacji
delegacja administracji celnej Chińskiej Republiki Ludowej oraz Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego podczas wizyty
W piątek (10.03.) Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej odwiedziła delegacja administracji celnej Chińskiej Republiki Ludowej oraz Międzynarodowej Unii Transportu Drogowego.
 
Chińskiej delegacji przewodniczył zastępca dyrektora generalnego Departamentu Kontroli Celnej i Inspekcji Generalnej Inspekcji Celnej Chin Miao Yuexue.
 
Celem wizyty było zapoznanie przedstawicieli chińskiej administracji celnej z doświadczeniami Polski w zakresie procedury międzynarodowego tranzytu TIR. Chiny z początkiem 2017 r. stały się stroną konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR, choć procedura nie jest tam jeszcze stosowana. Strona chińska jest zainteresowana uzyskaniem praktycznej wiedzy, którą dysponuje strona polska. Polska jest jednym z wiodących krajów w Europie i na świecie w zakresie korzystania z systemu TIR.
 
Podczas pobytu na granicy wschodniej waga gości skupiła się na realizacji procedur granicznych na największym polskim drogowym terminalu towarowym, który usytuowany jest na polsko-białoruskiej granicy w Koroszczynie k. Terespola. Na terminalu co roku jest odprawianych blisko pół miliona ciężarówek przewożących towary z i do Unii Europejskiej, Białorusi, Rosji i innych krajów położonych za wschodnią granicą naszego kraju. Znacząca część tych przewozów odbywa się właśnie w systemie TIR.
 
W trakcie wizyty gościom przedstawiono realizację procedur tranzytowych z wykorzystaniem elektronicznego systemu NCTS, sposób realizacji kontroli zamknięć celnych i rewizji towarów oraz omówiono stosowaną technologię odpraw.
 
Gospodarze chętnie zaprezentowali też chińskim gościom działanie skanera do kontroli przesyłek kolejowych, który usytuowany jest na kolejowym przejściu granicznym w Terespolu. Właśnie tędy wjeżdżają pociągi towarowe z Chin, które też kończą swój bieg na terenie Polski. 
 
Przyjazd chińskiej delegacji do Białej Podlaskiej był elementem szerszego programu pobytu w Polsce obejmującego też wizytę w Ministerstwie Rozwoju i Finansów oraz Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych, które pełni rolę instytucji poręczającej w systemie TIR w Polsce i znajduje się na szczycie sporządzonej przez IRU listy zrzeszeń poręczających o najlepiej prowadzonych procedurach.
«Powrót