«Powrót

Handlowali bursztynem i biżuterią nie odprowadzając VAT

Handlowali bursztynem i biżuterią nie odprowadzając VAT

Handlowali bursztynem i biżuterią nie odprowadzając VAT

Witryny z biżuterią z bursztynu oraz torebki z nieobrobionym bursztynem
Bursztyn zapakowany w torebki foliowe i leżący luzem na podłodze
  • Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej zabezpieczyli blisko 3 tony bursztynowego surowca oraz kilkaset sztuk gotowych wyrobów jubilerskich.
  • Spółka, która handlowała bursztynem  nie płaciła podatku.
  • Kwota należności podatkowych to ponad 440 tys. zł.

Pracownicy Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu wraz z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu dokonali przeszukania w jednym z warszawskich mieszkań. W wyniku przeprowadzonych działań ujawniono dokumenty, z których wynikało, że objęta śledztwem spółka z o. o. uzyskiwała przez ostatnie trzy lata, znaczne obroty z handlu przetworzonym i nieprzetworzonym bursztynem – nie wykazując tego w składanych deklaracjach podatkowych. Przeszukane mieszkanie zamieszkiwali obywatele Chin, w tym odpowiedzialny za cały proceder prokurent spółki.

W piwnicy przeszukiwanego domu, ujawniono maszyny do obróbki bursztynu oraz drobnego bursztynu, przechowywanego w workach i luzem w pryzmach na podłodze. Na parterze mieścił się sklep jubilerski, z witrynami oznaczonymi nazwą spółki, w których znajdowały się bardzo duże ilości wyrobów jubilerskich z bursztynu, oprawionego w części pozłacanym metalem lub srebrem. Łącznie ujawniono 2.724 kg bursztynu oraz kilkaset gotowych wyrobów jubilerskich, których wartość ustali biegły rzeczoznawca. Towary handlowe wstępnie zatrzymano jako dowód w sprawie. Pochodzenie zabezpieczonego bursztynu nie było udokumentowane. Ujawniono również gotówkę w kwocie ponad 65.000 USD (256.000 zł), którą zabezpieczono tytułem uiszczenia części uszczuplonego podatku VAT.

Kwota uszczupleń VAT w wyniku przestępczego procederu, została oszacowana na co najmniej 440 tys. zł, a prokurentowi spółki postawiono zarzut popełnienia przestępstwa skarbowego z art. 56 § 1 Kodeksu karnego skarbowego.

Sprawę prowadzi Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Radomiu. Wobec podejrzanego obywatela Chin zastosowano środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju, zatrzymania paszportu, poręczenia majątkowego oraz dozoru Policji.

«Powrót