«Powrót

KAS dba o bezpieczeństwo konsumentów. Niebezpieczne quady niedopuszczone do obrotu

KAS dba o bezpieczeństwo konsumentów. Niebezpieczne quady niedopuszczone do obrotu

KAS dba o bezpieczeństwo konsumentów. Niebezpieczne quady niedopuszczone do obrotu

Na zdjęciu widoczny bok quada w kartonie
Na zdjęciu zbliżenie na element quada
  • 160 quadów elektrycznych z Chin zostało uznane za produkty niebezpieczne i muszą opuścić terytorium Unii Europejskiej.

Na podstawie wniosku Naczelnika Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego, Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Szczecinie podjął decyzję o zakwalifikowaniu sprowadzonych z Chin quadów do kategorii produktów niebezpiecznych.

Decyzja dotyczy 160 quadów elektrycznych sprowadzonych z Chin przez firmę z woj. zachodniopomorskiego. Zgodnie z opinią, wyrób nie spełnia kryteriów określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn, z uwagi na brak osłony lub urządzenia ochronnego tarczy hamulcowej, przez co istnieje ryzyko zetknięcia się z nią osoby kierującej, co w konsekwencji może doprowadzić do wypadku. Drugim dyskwalifikującym kryterium jest zbyt mały rozmiar osłon z tworzywa sztucznego, zamontowanych nad kołami, które nie chronią dostatecznie przed wyrzucanymi spod kół materiałami lub przedmiotami.

Importer musi podjąć działania logistyczne, zmierzające do usunięcia wadliwego towaru z obszaru UE.

Opisany przypadek pokazuje, jak ważną rolę odgrywają funkcjonariusze KAS w łańcuchu służb chroniących konsumentów przed kontaktem z produktami, które nie spełniając określonych prawem norm, mogą zagrażać zdrowiu lub życiu.

«Powrót