«Powrót

KAS i Policja ujawniły nielegalny bursztyn

KAS i Policja ujawniły nielegalny bursztyn

KAS i Policja ujawniły nielegalny bursztyn

Na zdjęciu worki z bursztynem
Na zdjęciu zbliżenie na bursztyn
Na zdjęciu zbliżenie na pojedynczy bursztyn
  • Funkcjonariusze mazowieckiej KAS  z funkcjonariuszami Policji w Piasecznie ujawnili 32 kg nielegalnego bursztynu o wartości rynkowej ponad 675 tys. zł.
  • Jeden z zatrzymanych próbował przekupić funkcjonariuszy.

W wyniku kontroli w Lesznowoli, funkcjonariusze celno-skarbowi Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie z funkcjonariuszami Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KPP w Piasecznie przeszukali pomieszczenia na jednej z posesji. Na miejscu ujawnili 32 kg bursztynu bez udokumentowanego pochodzenia i potwierdzenia nabycia. Wartość rynkową bursztynu oszacowano na ponad 675 tys. zł.

W przybudówce budynku mieszkalnego znajdowało się czterech obywateli Wietnamu, z których dwóch przebywało w Polsce nielegalnie. Podczas zatrzymania jeden z nich próbował wręczyć funkcjonariuszom blisko 3 tys. zł w zamian za odstąpienie od czynności służbowych. Pomimo pouczenia mężczyzn, że wręczenie korzyści majątkowej jest przestępstwem, kontynuowali próby przekonania funkcjonariuszy o odstąpienie od zatrzymania.

Obywatele Wietnamu zostali zatrzymani i przekazani Policji w Piasecznie, w celu przeprowadzenia czynności procesowych.

Ujawniony bursztyn został zabezpieczony i zdeponowany w magazynie likwidacyjnym Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.

«Powrót