«Powrót

KAS na Forum Administracji Podatkowych OECD (FTA)

KAS na Forum Administracji Podatkowych OECD (FTA)

KAS na Forum Administracji Podatkowych OECD (FTA)

Zdjęcie zbiorowe, uczestnicy Forum Administracji Podatkowych OECD (FTA)
  • 27-29 września 2017 r. w Oslo w Norwegii, odbyło się 11 spotkanie Forum Administracji Podatkowych (FTA) [1].
  • W Forum uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, zastępca Szefa KAS Paweł Cybulski.

Szefowie administracji podatkowych państw członkowskich FTA oraz przedstawiciele zaproszonych organizacji i instytucji międzynarodowych dyskutowali na temat przyszłych i obecnych wyzwań stawianych administracjom podatkowym.

Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń państw członkowskich w zakresie implementacji BEPS (Base Erosion Profit Shifting) [2], w kontekście działań podejmowanych w celu ograniczenia unikania opodatkowania i wypracowania sposobów przeciwdziałania nieuczciwemu zaniżaniu danin publicznych.

Podczas spotkania w Oslo dyskutowano również o  rozpoczęciu przez FTA pilotażu w ramach wielostronnego programu zapewnienia zgodności z przepisami (ICAP), który będzie prowadzony w ramach programu "Wielki biznes i międzynarodowy program".

Szefowie administracji podatkowych omawiali także temat przeciwdziałania oszustwom podatkowym. Zwalczanie nieuczciwych praktyk podatkowych, polegających na nieuzasadnionym transferze zysków z poszczególnych państw za pomocą legalnych struktur transakcyjnych i organizacyjnych, jest jednym z ważniejszych wyzwań stawianym administracjom podatkowym XXI wieku. Kluczowe jest wzmocnienie administracji podatkowej poprzez przejście na usługi cyfrowe, przejście z kontroli podatkowej do weryfikacji elektronicznej oraz wspólna praca na rzecz budowania potencjału administracji podatkowej. Omawiany był również temat poprawy wypełniania obowiązków poprzez efektywne wykorzystywanie danych czy stosowanie ekonomii współdzielenia.

Forum Administracji Podatkowych było okazją do wymiany doświadczeń w zakresie skutecznych rozwiązań i działań, które przyczyniają się do zwiększenia wsparcia dla dobrowolnego przestrzegania obowiązków podatkowych.

Spotkanie wyraźnie wskazało na różnorodny poziom problematyki podatkowej poszczególnych państw - uczestników Forum. Była to jednocześnie okazja do wypracowania, wspólnie z delegacjami Słowacji, Czech i Węgier, kierunków dalszej współpracy regionalnej, które zostały zaprezentowane na Spotkaniu Szefów Administracji Podatkowych Grupy V6 w Niepołomicach 3-4 października br. Niezależnie od nowych wyzwań, o jakich była mowa w Oslo, państwa Grupy Wyszechgradzkiej jako cel priorytetowy określiły pilne zacieśnienie współpracy transgranicznej w obszarze walki z przestępczością ekonomiczną.

 

[1] Członkami FTA są przedstawiciele 46 administracji podatkowych, w tym Polska. Spotkania FTA organizowane są raz do roku i biorą w nich udział szefowie administracji podatkowych państw członkowskich oraz zaproszeni goście z instytucji międzynarodowych.

[2] Base Erosion Profit Shifting (BEPS) - erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków. Termin, używany w międzynarodowej debacie publicznej na temat unikania opodatkowania i sposobów przeciwdziałania nieuczciwemu zaniżaniu danin publicznych.

«Powrót