«Powrót

KAS zatrzymuje podrabiane towary w centrum handlowym w Jaworznie

KAS zatrzymuje podrabiane towary w centrum handlowym w Jaworznie

KAS zatrzymuje podrabiane towary w centrum handlowym w Jaworznie

Na zdjęciu korytarz w hali targowej, wyłożone zabezpieczone towary
Na zdjęciu zabezpieczone towary, widoczny funkcjonariusz KAS
Na zdjęciu samochód z napisem
Na zdjęciu zabezpieczone towary na półkach, widoczni funkcjonariusze KAS
  • Prawie 12 tys. sztuk zabezpieczonych podejrzanych zabawek, 8 mandatów karnych, blisko 170 kontroli, ponad 70 protokołów – to efekty dwudniowej akcji funkcjonariuszy KAS.

W dniach 16-17 grudnia 2017 r., w ramach prewencji i zwalczania przestępczości funkcjonariusze KAS z Katowic przeprowadzili kontrole w Jaworznie. Mundurowi kontrolowali podmioty sprzedające towar oraz samochody przywożące lub wywożące towar. 78 funkcjonariuszy KAS weryfikowało towary pochodzenia chińskiego w zakresie legalności znaków towarowych, sprawdzali również rzetelność podmiotów pod kątem wypełniania obowiązku ewidencjonowania obrotu z wykorzystaniem kas rejestrujących. Analizowali dokumentację finansowo-księgową, rejestrowanie transakcji handlowych, czy też składanie deklaracji podatkowych.

Wyniki kontroli mogą stać się podstawą przeprowadzenia wobec nierzetelnych handlowców kontroli celno-skarbowych i podatkowych. Funkcjonariusze wystawili 8 mandatów karnych na łączną kwotę 21 tys. złotych za naruszenie przepisów w zakresie ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej.

W wyniku przeprowadzonej kontroli mundurowi zabezpieczyli blisko 12 tys. sztuk zabawek, co do których istnieje podejrzenie naruszenia praw własności intelektualnej. Wartość zajętego towaru to ponad 92 tys. złotych. Przedstawiciele właścicieli chronionych znaków towarowych zostali powiadomieni o ujawnieniu podejrzanych zabawek.

Funkcjonariusze KAS dokonali łącznie 45 sprawdzeń osób i podmiotów w systemach Służby Celno-Skarbowej. Zatrzymali dwóch obcokrajowców zza wschodniej granicy, którzy nie posiadali odpowiednich dokumentów zezwalających na pobyt na terenie Polski. Sprawą legalności pobytu cudzoziemców zajmie się Straż Graniczna.

«Powrót