«Powrót

KAS zwalcza nielegalny obrót środkami ochrony roślin

KAS zwalcza nielegalny obrót środkami ochrony roślin

KAS zwalcza nielegalny obrót środkami ochrony roślin

Na zdjęciu opakowania ze środkami, widoczne ręce dwóch funkcjonariuszy
Na zdjęciu opakowania ze środkami, widoczne ręce funkcjonariusza KAS
Na zdjęciu otwarty kontener, w środku pudła ze środkami, przeciekająca beczka
Na zdjęciu pudełka ze środkami
  • Działania kontrolne ograniczają nielegalny przewóz środków ochrony roślin.
  • KAS walczy także z nielegalną produkcją i podrabianiem środków z zastrzeżonym znakiem towarowym.

Do obrotu w Polsce mogą być wprowadzane środki ochrony roślin, które uzyskały zezwolenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zgodnie z przepisami: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r., dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin oraz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, określającej zagadnienia związane z obrotem, stosowaniem i kontrolą środków ochrony roślin.
W 2015 r. Szef Służby Celnej zawarł porozumienie z Głównym Inspektorem Ochrony Roślin i Nasiennictwa w celu skutecznej realizacji kontroli przemieszczania i wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin.

Działania Służby Celno-Skarbowej ograniczające nielegalny obrót środkami ochrony roślin koncentrują się głównie na granicy UE. Kontrola celna przywozu środków ochrony roślin odbywa się na zasadach ogólnych. Funkcjonariusze KAS sprawdzają czy przestrzegane są przepisy regulujące zasady wprowadzania towarów (w tym przypadku środków ochrony roślin) na terytorium UE. Metody wykrywania tych środków, wprowadzanych nielegalnie lub podrabianych, są podobne do metod stosowanych przy ujawnianiu innych towarów, których przywóz jest zabroniony bądź reglamentowany. Funkcjonariusze KAS opierają się na analityce systemowej oraz działaniach operacyjnych, które pozwalają określić ryzyko i podjąć działania kontrolne.

Skuteczność kontroli potwierdzają statystyki. Przykładowo w 2016 roku w Izbie Celnej w Gdyni (porty morskie) zatrzymano blisko 74 tony środków ochrony roślin z Chin sprowadzonych bez wymaganego zezwolenia.

Zidentyfikowanym przez funkcjonariuszy problemem w obszarze obrotu środkami ochrony roślin jest także nielegalny przywóz ww. towarów przez podróżnych, zwłaszcza przejścia graniczne na granicy z Ukrainą. W celu ograniczenia tego zjawiska i podniesienia świadomości podróżnych Służba Celno-Skarbowa podejmuje okresowe wzmożone działania kontrolne.

W 2016 r. funkcjonariusze dokonali 446 ujawnień prób nielegalnego przewozu przez podróżnych w bagażu osobistym środków ochrony roślin w ilości blisko 3,5 tony. Do 30 lipca 2017 r. Służba Celno-Skarbowa udaremniła 242 takie próby, zatrzymując środki ochrony roślin w ilości ponad 2,2 tony.

Działania Służby Celno-Skarbowej w obszarze eliminowania nielegalnego obrotu środkami ochrony roślin nie ograniczają się jedynie do działań na granicy UE, ale dotyczą także nielegalnej produkcji i podrabiania środków ochrony roślin z zastrzeżonym znakiem towarowym np. w grudniu 2016 roku w województwie lubuskim zlikwidowano miejsce nielegalnej produkcji środka chwastobójczego o nazwie Rundap (znak towarowy zastrzeżony).

Obecnie wiele towarów produkowanych jest w krajach, w których bezpieczeństwo i wymagania kraju przywozu nie są respektowane, najczęściej w celu obniżenia kosztów produkcji. Dlatego kontrole wykonywane przez Służbę Celno-Skarbową są ważnym elementem funkcjonowania nadzoru rynku. KAS współpracuje z organami nadzoru rynku, zapobiegając wprowadzaniu do obrotu wyrobów, które nie spełniają określonych dla nich wymagań.

«Powrót