«Powrót

Kierownictwo KAS na spotkaniach Szefów Administracji Podatkowych oraz Szefów Administracji Celnych państw Grupy Wyszehradzkiej

Kierownictwo KAS na spotkaniach Szefów Administracji Podatkowych oraz Szefów Administracji Celnych państw Grupy Wyszehradzkiej

Kierownictwo KAS na spotkaniach Szefów Administracji Podatkowych oraz Szefów Administracji Celnych państw Grupy Wyszehradzkiej

Zbiorowe zdjęcie - uczestnicy spotkania na dziedzińcu
Uczestnicy spotkania na sali konferencyjnej, w tle widoczny obraz
Zbiorowe zdjęcie - uczestnicy spotkania na dziedzińcu
  • 3 i 4 października 2017 r. w Niepołomicach odbyły się spotkania Szefów Administracji Podatkowych państw Grupy Wyszehradzkiej w formacie rozszerzonym o Austrię i Słowenię (V6) oraz Szefów Administracji Celnych państw Grupy Wyszehradzkiej (V4).
  • Spotkania poświęcone były uszczelnianiu systemu VAT oraz przeciwdziałaniu finansowania terroryzmu.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Ministerstwo Finansów i Izbę Administracji Skarbowej w Krakowie, a przewodniczył mu sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś. Udział w sesji porannej spotkania V4 wziął także Dyrektor Generalny Dyrekcji Generalnej ds. Podatków i Unii Celnej w Komisji Europejskiej Stephen Quest.

Tegoroczne spotkanie podatkowe poświęcone było tematowi uszczelniania systemu VAT i inicjatywom z tym związanym na poziomie legislacyjnym, strukturalnym i systemowym, podejmowanym przez państwa Grupy Wyszehradzkiej. Przedmiotem wystąpień i dyskusji w trakcie posiedzenia V6 było również przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu. Szefowie Ceł V4 szczególną uwagę poświęcili ocenie i perspektywie wzmocnienia współpracy w zakresie zwalczania przestępczości w obszarze olejów mineralnych, papierosów i tytoniu, wartości celnej oraz oszustw podatkowych przy stosowaniu procedury 42. Uczestnicy omówili wyniki wspólnych działań ukierunkowanych na ochronę rynku i bezpieczeństwa towarów, ze szczególnym uwzględnieniem zabawek, a także podsumowali roczny cykl szkoleń w zakresie analizy ryzyka. Zatwierdzili Plan Działania administracji celnych V4, który realizowany będzie przez najbliższy rok.

***

Spotkania Szefów Administracji Podatkowych i Celnych państw Grupy Wyszehradzkiej (V6 i V4) odbywają się raz w roku. Ich celem jest omówienia najistotniejszych zagadnień dla administracji podatkowych i celnych państw regionu oraz zacieśnienie współpracy w najistotniejszych obszarach działalności.

«Powrót