«Powrót

Krajowa Administracja Skarbowa skutecznie walczy z korupcją

Krajowa Administracja Skarbowa skutecznie walczy z korupcją

Krajowa Administracja Skarbowa skutecznie walczy z korupcją

Funkcjonariuszka KAS i funkcjonariusz CBA ida po schodach z podejrzaną pracowniczką urzędu
  • Funkcjonariusze KAS oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego ujawnili korupcję w jednym z poznańskich urzędów skarbowych.
  • Pracownica urzędu w zamian za korzyści majątkowe przekazywała nieuprawnionej osobie informacje objęte tajemnicą skarbową.

Przerwanie przestępczego procederu było możliwe dzięki współpracy Biura Inspekcji Wewnętrznej, które działa w ramach Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego – Delegatury w Poznaniu. 5 października 2017 r. funkcjonariusze zatrzymali i doprowadzili do Prokuratury Rejonowej Nowe Miasto w Poznaniu dwie osoby podejrzane. Zabezpieczyli też dokumenty i sprzęt elektroniczny. Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty, zastosowano wobec nich również środki zapobiegawcze w postaci dozoru policyjnego oraz zawieszenia w pełnieniu czynności służbowych.

Biuro Inspekcji Wewnętrznej KAS

Biuro powstało w lutym 2017 r. w związku z utworzeniem KAS, a jego funkcjonariusze podlegają bezpośrednio pod Szefa KAS. Biuro realizuje zadania związane z rozpoznawaniem, wykrywaniem i zwalczaniem przestępstw: korupcyjnych, przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych, gróźb karalnych i nietykalności cielesnej kierowanych przeciwko funkcjonariuszom publicznym i osobom wyznaczonym im do pomocy w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, popełnionych przez osoby i funkcjonariuszy oraz wobec tych osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej. Zapobiega również tym przestępstwom i ściga ich sprawców.

Jednym z najważniejszych zadań Biura jest zapobieganie wypływowi z KAS informacji, które stanowią tajemnicę służbową.

«Powrót