«Powrót

Krajowa Administracja Skarbowa w operacji POSTBOX

Krajowa Administracja Skarbowa w operacji POSTBOX

Krajowa Administracja Skarbowa w operacji POSTBOX

podrabiane plecaki
podrabiane słuchawki
narkotyki
  • KAS wraz ze służbami z 16 innych krajów uczestniczyła w operacji POSTBOX.
  • Głównym celem wspólnych działań było zwalczanie nielegalnego międzynarodowego obrotu towarami, w szczególności narkotykami, produktami podrobionymi oraz bronią. 
  • W trakcie operacji wydziały zwalczania przestępczości przeprowadziły zintensyfikowane kontrole małych przesyłek w oddziałach pocztowych i w portach lotniczych.
Z prowadzonych analiz wynika, że do nielegalnych transakcji dochodzi za pośrednictwem Internetu, również w jego trudnodostępnej i ukrytej warstwie tzw. Darknet, a dostawa towaru odbywa się w postaci małych przesyłek dostarczanych przez operatorów pocztowych lub firmy kurierskie. Operacja POSTBOX polegała na wzmożonych kontrolach takich przesyłek, a pozyskane w trakcie działań kontrolnych informacje raportowano do krajowego punktu kontaktowego NCP (Centrum Kompetencyjnego E-Kontrola w Opolu). Tam były one analizowane i uzupełniane o nowe informacje uzyskane z Internetu. Następnie trafiały do jednostki nadzorującej przebieg całej operacji w Brukseli. Na podstawie analizy raportów KAS i innych służb uczestniczących w operacji tworzona była dokumentacja analizy ryzyka.
 
Funkcjonariusze celno-skarbowi skontrolowali 160 małych przesyłek, co dało im trzecie miejsce wśród wszystkich uczestników operacji. W trakcie działań kontrolnych ujawniono całą gamę towarów podrabianych, narkotyków i środków farmaceutycznych, broni i amunicji. Dobry wynik uzyskany w tej operacji potwierdza gotowość polskiej służby celno-skarbowej do działania w  wymiarze międzynarodowym.
 
«Powrót