«Powrót

Międzynarodowa konferencja nt. funkcjonowania Grupy Zadaniowej do Spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Międzynarodowa konferencja nt. funkcjonowania Grupy Zadaniowej do Spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Międzynarodowa konferencja nt. funkcjonowania Grupy Zadaniowej do Spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy

Na zdjęciu widok na stół prezydialny podczas konferencji. Widoczni ministrowie M.Banaś i L.Skiba, Szef CBA Ernest Bejda
Na zdjęciu widok na salę podczas konferencji. Widoczni uczestnicy konferencji.
Na zdjęciu widok na stół prezydialny podczas konferencji. Widoczni ministrowie M.Banaś i L.Skiba, Szef CBA Ernest Bejda
  • 19 lutego 2018 r. w Ministerstwie Finansów odbyła się wspólna konferencja Centralnego Biura Antykorupcyjnego i Krajowej Administracji Skarbowej nt. funkcjonowania Joint Money Laundring Intelligence Taskforce (JMLIT) - Grupy Zadaniowej do Spraw Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy w Wielkiej Brytanii.
  • W spotkaniu uczestniczyli Szef CBA Ernest Bejda, Szef KAS i Generalny Inspektor Informacji Finansowej Marian Banaś, wiceminister finansów Leszek Skiba, a także przedstawiciele administracji brytyjskiej, jednostki analityki finansowej, organów ścigania oraz sektora prywatnego.

Szef KAS Marian Banaś podkreślił, że współczesna skala przestępczości finansowej stanowi dla instytucji uprawnionych do jej zwalczania istotne wyzwanie, które wymaga dostosowania instrumentów prawnych i technicznych, dedykowanych przeciwdziałaniu temu zjawisku. „Jednym z kluczowych założeń utworzenia Krajowej Administracji Skarbowej i umieszczenia w jej strukturach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej była konsolidacja wysiłków państwa na rzecz skuteczniejszego przeciwdziałania przestępczości finansowej" - powiedział. Szef KAS zaznaczył, też że koordynacja działań takich organów jak służba celno-skarbowa, jednostka analityki finansowej i Centralne Biuro Antykorupcyjne, jest niezbędna do osiągnięcia sukcesów w walce ze zorganizowaną przestępczością finansową. „Rezultat tej walki nie zależy jednak wyłącznie od determinacji organów ścigania – nie przyniesie ona zadowalających efektów bez ścisłej współpracy z sektorem prywatnym" - dodał.

JMLIT jest postrzegana w środowisku jednostek analityki finansowej jako pionierska inicjatywa z zakresu współpracy publiczno-prywatnej w obszarze zwalczania prania pieniędzy i powiązanych przestępstw, takich jak korupcja. Przedstawiciele brytyjskiej National Crime Agency oraz Her Majesty's Revenue and Customs zaprezentowali funkcjonowanie JMLIT oraz regulacje prawne umożliwiające współpracę publiczno-prywatną w zwalczaniu przestępstw w Wielkiej Brytanii. Grupa zadaniowa JMLIT analizuje informacje i wiedzę dostępną w sektorze publicznym i prywatnym, aby lepiej zrozumieć prawdziwą skalę prania pieniędzy oraz metody stosowane przez przestępców w celu wykorzystania systemu finansowego Wielkiej Brytanii do wspierania ataków terrorystycznych i prowadzenia działalności przestępczej. Dzięki JMLIT zidentyfikowano i wdrożono działania, które mają na celu ograniczenie przepływu nielegalnych środków pieniężnych przez brytyjski sektor finansowy.

Reprezentanci banku HSBC oraz Western Union podkreślali potrzebę współpracy sektora prywatnego i państwowego w zwalczaniu przestępstw finansowych. Przedstawili zalety takiego partnerstwa, m.in.: zrozumienie nowych zagrożeń związanych z praniem pieniędzy, ukierunkowanie i skoordynowanie interwencji organów ścigania i sektora finansowego oraz większą możliwość wykorzystania narzędzi i wiedzy w sektorze publicznym i prywatnym w celu zwalczania przestępstw finansowych.

Podsumowując konferencję minister Marian Banaś zachęcał organy KAS oraz CBA do wdrażania dobrych praktyk w zakresie kooperacji międzyinstytucjonalnej i publiczno-prywatnej w celu zwalczania przestępczości finansowej, w oparciu o wzorce zaprezentowane przez administrację brytyjską.

«Powrót