«Powrót

Odprawy przesyłek towarowych w Oddziale Celnym Rzeszów-Jasionka w nowym terminalu cargo

Odprawy przesyłek towarowych w Oddziale Celnym Rzeszów-Jasionka w nowym terminalu cargo

Odprawy przesyłek towarowych w Oddziale Celnym Rzeszów-Jasionka w nowym terminalu cargo

Widok na port lotniczy Rzeszów
Wnętrze hali, widoczne stelaże i wózki załadunkowe
Wnętrze hali, widoczne stelaże, wózek widłowy i urządzenie do prześwietlania
Widok na wejście, widoczna tabliczka Miejsce Wyznaczone przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie
  • Od 1 lutego 2018 r. odprawy przesyłek towarowych w Oddziale Celnym Rzeszów-Jasionka dokonywane są w nowym terminalu cargo.
  • Obsługę celno-skarbową wykonują funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego pełniący służbę w Oddziale Celnym Port Lotniczy Rzeszów-Jasionka.

Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie na potrzeby obsługi odpraw przez funkcjonariuszy służby celno-skarbowej w nowej lokalizacji wyznaczył na terenie Terminala Cargo Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o. miejsce dla przedstawiania towarów, w tym czasowego składowania.  W miejscu wyznaczonym, towary mogą być obejmowane powrotnym wywozem oraz procedurami przywozowymi, wywozowymi i specjalnymi.

Zmiana miejsca dedykowanego do obsługi towarów odbyła się płynnie,  z zabezpieczeniem równoległym systemów obsługi zgłoszeń celnych.  Oddanie do użytku  terminala cargo pozwoliło na skupienie w jednym miejscu rozdrobnionych na terenie lotniska punktów obsługi towarowo- magazynowej, oddalonych od siebie znacznymi odległościami.

Miejsce obsługi klienta znajduje się poza strefą podlegającą kontroli bezpieczeństwa osób. Pozwala to na wykonywanie wszelkich czynności przez funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej oraz przedstawicieli agencji bez zakłóceń i dodatkowych obowiązków związanych z kontrolą bezpieczeństwa.

Skupienie obsługi celnej dotyczącej przesyłek cargo w jednym miejscu pozwala na sprawne realizowanie czynności zarówno przez Oddział Celny jak i zgłaszających. Takie rozwiązanie ma korzystny wpływ na rozwój obsługi oraz zwiększenie ruchu przesyłek cargo w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka.

«Powrót