«Powrót

Polska na 1. miejscu w zakresie obsługi handlu międzynarodowego w rankingu Banku Światowego Doing Business 2018

Polska na 1. miejscu w zakresie obsługi handlu międzynarodowego w rankingu Banku Światowego Doing Business 2018

Polska na 1. miejscu w zakresie obsługi handlu międzynarodowego w rankingu Banku Światowego Doing Business 2018

środki transportowe eksportu i importu towarów - samolot, tiry, okręt i kontenery.
  • Doing Business to publikowany co roku raport, w którym znajduje się opis i porównanie warunków prowadzenia biznesu w 190 krajach.
  • W kategorii obejmującej kwestie celne, polskie rozwiązania związane z obrotem towarowym z zagranicą zostały ocenione najwyżej.
  • Szczególnie doceniono krótki czas i niskie koszty związane z procesem logistycznym w związku z eksportem i importem towarów.

Aktywne wspieranie przedsiębiorców i systematyczne podnoszenie standardów obsługi klienta to najważniejsze cele strategiczne Krajowej Administracji Skarbowej; realizowane miedzy innymi poprzez zwiększanie zakresu i dostępności uproszczeń, skrócenie czasu obsługi, zwiększenie stosowania ułatwień oraz dostępności do e-usług.

Wyniki tych działań zostały pozytywnie ocenione w raporcie Doing Business 2018. W kategorii obejmującej przede wszystkim kwestie celne związane z obrotem towarowym z zagranicą Polska drugi rok z rzędu zajęła 1. miejsce.

Metodologia raportu

Raport analizuje przepisy regulujące działalność firm w zakresie między innymi pozyskiwania pozwoleń, płacenia podatków czy wymiany międzynarodowej.

Dane dotyczące handlu międzynarodowego zostały zebrane na podstawie wyników kwestionariusza przesłanego do lokalnych spedytorów, agentów celnych, władz portowych i przedsiębiorców.

Do oszacowania czasu i kosztów handlu międzynarodowego w obszarze badania zgodności dokumentacji były brane pod uwagę następujące elementy: pozyskiwanie, przygotowanie i przesyłanie dokumentów podczas transportu towarów; odprawa celna; inspekcje oraz obsługa w porcie i na granicy. W zakresie odpraw celnych i kontroli celnych brane pod uwagę były także kontrole przeprowadzane przez inne agencje rządowe. Badane były wszystkie informacje przedkładane w formie elektronicznej lub papierowej wymagane przez agencje rządowe w związku z przesyłką towarów w kontekście ich uzyskiwania, przygotowania i przedłożenia podczas całego procesu eksportu lub importu towarów.

Raport Doing Business  wydawany jest nieprzerwanie od 2003 r.

«Powrót