«Powrót

Przedstawiciele KAS na Konferencji nt. ochrony interesów ekonomicznych Polski i UE w związku z obrotem paliwami

Przedstawiciele KAS na Konferencji nt. ochrony interesów ekonomicznych Polski i UE w związku z obrotem paliwami

Przedstawiciele KAS na Konferencji nt. ochrony interesów ekonomicznych Polski i UE w związku z obrotem paliwami

Na zdjęciu prowadzący wykład, widoczny slajd prezentacji z tytułem konferencji.
Na zdjęciu uczestnicy zdarzenia na sali konferencyjnej.
Na zdjęciu zdjęcie zbiorcze uczestników konferencji.
  • Podczas konferencji naukowej, która odbyła się 28-29 września 2017 r. w Szczytnie, przedstawiono m.in.  aspekty zwalczania nieprawidłowości na rynku paliw płynnych.
  • Przedstawiciele Krajowej Administracji Skarbowej omówili problematykę kontroli drogowego przewozu towarów, jako skutecznego narzędzia walki z szara strefą.

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się coroczna konferencja naukowa „Współpraca organów ścigania i innych instytucji państwowych w zakresie ochrony interesów ekonomicznych i finansowych RP i UE w związku z obrotem paliwami ciekłymi", zorganizowana przez Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego, Centralne Biuro Śledcze Policji oraz Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji.

Patronat naukowy nad konferencją objął Szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś oraz Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk.

Tematami wiodącymi tegorocznego, dwunastego już spotkania były kluczowe aspekty instytucjonalnego zwalczania nieprawidłowości na rynku paliw płynnych oraz rola służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny w procesie zapobiegania i zwalczania przestępczości w obrocie paliwami płynnymi.

Krajową Administrację Skarbową reprezentowali przedstawiciele Departamentu Zwalczania Przestępczości MF: Zastępca Dyrektora Marcin Zarychta oraz Naczelnik Wydziału Anetta Janda, którzy omówili problematykę kontroli drogowego przewozu towarów, jako skutecznego narzędzia walki z szara strefą.

W konferencji wzięło udział około 90 przedstawicieli organów ścigania zwalczających tego rodzaju przestępczość, a także instytucji wspomagających wykrywanie przestępstw, m.in. z Ministerstwa Finansów, Prokuratury, Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN, Grupy LOTOS, Urzędu Regulacji Energetyki, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie, Departamentu Rynku Paliw Ciekłych, Głównego Urzędu Miar, Agencji Rezerw Materiałowych a ponadto spółki Pricewaterhouse Coopers i Ernst & Young.

«Powrót