«Powrót

Ruda żelaza o wysokiej zawartości papierosów

Ruda żelaza o wysokiej zawartości papierosów

Ruda żelaza o wysokiej zawartości papierosów

Na zdjęciu funkcjonariusze KAS na tle składu pociągu.
Na zdjęciu funkcjonariusz KAS podczas wydobywania papierosów z transportu rudy
Na zdjęciu funkcjonariusz KAS przy samochodzie z napisem Służba Celna, widoczne pudła z ujawnionymi papierosami
Na zdjęciu samochód z napisem Służba Celna, widoczne worki z ujawnionymi papierosami
  • W dniach 2-3 lutego 2018 r. funkcjonariusze KAS z Hrubieszowa przeprowadzili akcję kontrolną pociągów towarowych wjeżdżających na terytorium Polski.
  • W transporcie rudy żelaza znaleźli 23750 paczek papierosów bez znaków akcyzy.

Pociągi towarowe z rudą żelaza, zostały prześwietlone urządzeniem rtg. Wytypowane wagony poddano wnikliwej rewizji.

Pierwszego dnia akcji kontrolnej funkcjonariusze celno-skarbowi wykryli w transporcie rudy żelaza 17 tys. paczek papierosów bez znaków polskiej akcyzy. Wartość zatrzymanej kontrabandy wyniosła około 230 tys. zł. Drugiego dnia wydobyto spod zwałów surowca kolejne 6750 paczek nielegalnych papierosów o wartości rynkowej ponad 90 tys. zł.

W przypadku wprowadzenia towaru do obrotu, straty Skarbu Państwa z tytułu należności celnych i podatkowych wyniosłyby ponad 550 tys. zł.

Postępowanie prowadzi Lubelski Urząd Celno-Skarbowy w Białej Podlaskiej – Delegatura w Zamościu.

«Powrót