«Powrót

Spotkanie Szefa KAS z Dyrektorem Generalnym Dyrekcji TAXUD Komisji Europejskiej

Spotkanie Szefa KAS z Dyrektorem Generalnym Dyrekcji TAXUD Komisji Europejskiej

Spotkanie Szefa KAS z Dyrektorem Generalnym Dyrekcji TAXUD Komisji Europejskiej

Na zdjęciu Szef KAS Marian Banaś z Dyrektorem Generalnym TAXUD Stephenem Questem.
Na zdjęciu uczestnicy spotkania Szefa KAS z Dyrektorem Generalnym TAXUD
  • 3 października 2017, w gmachu Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, odbyło się robocze, bilateralne spotkanie sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów, Szefa Krajowej Administracji Skarbowej Mariana Banasia z Dyrektorem Generalnym TAXUD, Generalnej Dyrekcji ds. Podatków i Unii Celnej Komisji Europejskiej, Stephenem Questem.

Podczas spotkania zostały poruszone zagadnienia dotyczące priorytetów budowy infrastruktury informatycznej w UE, możliwości finansowania infrastruktury informatycznej oraz sprzętu dla kontroli celnej na granicy zewnętrznej, kontynuacja działania Grupy Eksperckiej CELBET oraz celne aspekty handlu elektronicznego.

Poglądy uczestników spotkania były zbieżne w zakresie budowy infrastruktury informatycznej w UE, w tym pierwszeństwa dla systemów umożliwiających pełne wdrożenie Unijnego Kodeksu Celnego, priorytetu dla systemów transakcyjnych oraz wspólnych dla nich specyfikacji, przesądzeń dotyczących finasowania systemów IT w ramach przyszłej perspektywy finansowej. Dyrektor Quest zadeklarował zrozumienie Generalnej Dyrekcji TAXUD Komisji Europejskiej dla formułowanych postulatów państw członkowskich odpowiedzialnych za lądową granicę zewnętrzna UE odnośnie możliwości finansowania infrastruktury informatycznej i sprzętu kontroli celnej. Zasygnalizował jednocześnie potrzebę wparcia przez państwa członkowskie starań Dyrekcji TAXUD o uwzględnienie potrzeb w tym zakresie w przyszłej perspektywie finansowej.

Uczestnicy spotkania omówili również poglądy na temat proponowanych rozwiązań w zakresie VAT.

4 października 2017 r. dyrektor Quest uczestniczył w sesji porannej  spotkania  Szefów Administracji Celnych państw Grupy Wyszehradzkiej w Niepołomicach.

«Powrót