«Powrót

Wizyta Szefa KAS w Chinach

Wizyta Szefa KAS w Chinach

Wizyta Szefa KAS w Chinach

Widok ogólny na salę konferencyjną, w kierunku sceny, widoczny prelegent i publiczność
Widoczni uczestnicy spotkania przy stole, Szef KAS M.Banaś podczas wypowiedzi
Szef KAS podczas spotkania z przedstawicielem chińskiej administracji celnej.
Widok na scenę i prelegentów podczas wystąpienia. W tle napis Track G: The Belt and Road: Opportunities for E-Commerce
  • Szef KAS Marian Banaś uczestniczył w Pierwszej Globalnej Konferencji E-commerce.
  • Minister Banaś wziął również udział w spotkaniach dwustronnych z chińskim Wiceministrem ds. Ceł, Ambasadorem RP w Chinach oraz Szefem Administracji Celnej Japonii.
  • Tematem wiodącym przeprowadzonych rozmów była współpraca w obszarze handlu elektronicznego i wymiany towarowej.

Organizatorami Pierwszej Globalnej Konferencji E-commerce były Generalna Administracja Celna Chin i Światowa Organizacja Celna. Wydarzenie miało na celu pobudzenie i przyspieszenie wspólnego strategicznego myślenia w kierunku innowacyjnych i integracyjnych rozwiązań zapewniających bezpieczne, zrównoważone i dynamiczne transgraniczne środowisko handlu elektronicznego. Uczestnikami spotkania byli szefowie administracji celnych, eksperci, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Konferencja była więc okazją do omówienia w szerokim gronie najnowszych rozwiązań i inicjatyw prawno-organizacyjnych oraz pojawiających się problemów, związanych z rosnącym transgranicznym handlem elektronicznym. Polscy delegaci wzięli udział w panelu dyskusyjnym poświęconym szansom stwarzanym dla handlu elektronicznego przez rozwój inicjatywy Pasa i Szlaku. Konferencja zakończyła się przyjęciem deklaracji.

W trakcie pobytu w Chinach wiceminister M. Banaś wziął udział w spotkaniu dwustronnym z chińskim Wiceministrem ds. Ceł Ni Yuefeng. W trakcie spotkania przedstawiciel chińskiej administracji celnej podkreślił, że dotychczasowa współpraca układa się bardzo pozytywnie, w ostatnim czasie wzrosła liczba kontaktów i wizyt dwustronnych, a podpisane i wdrażane porozumienie przyczynia się do ułatwienia wymiany towarowej. Wg. chińskich statystyk eksport z PL do CN wzrósł w ubiegłym roku o 32 proc. a import do Polski o 20 proc. Omówiono główne kierunki dalszej współpracy, które obejmują między innymi wyznaczenie punktów kontaktowych w Chinach i w Polsce, współpracę szkoleniową pomiędzy Krajową Szkołą Skarbowości a Akademią Celną w Szanghaju  oraz ustanowienie Chińskiego Attaché Celnego w Warszawie.

Marian Banaś spotkał się również z Ambasadorem RP w Chinach Wojciechem Zajączkowskim. W trakcie spotkania omówiono zagadnienia związane z relacjami Polska-Chiny, a szczególnie możliwości działań mających na celu zmniejszenie deficytu w wymianie handlowej.

Ponadto Szef KAS uczestniczył w spotkaniu dwustronnym z Szefem Administracji Celnej Japonii Atsushi IIZUKA.

«Powrót