«Powrót

Wspólna akcja służb doprowadziła do likwidacji nielegalnej fabryki papierosów i magazynu tytoniu

Wspólna akcja służb doprowadziła do likwidacji nielegalnej fabryki papierosów i magazynu tytoniu

Wspólna akcja służb doprowadziła do likwidacji nielegalnej fabryki papierosów i magazynu tytoniu

Na zdjęciu funkcjonariusz Służby Celno-Skarbowej przy urządzeniach nielegalnej linii do produkcji papierosów
Na zdjęciu kartony z nielegalnymi wyrobami tytoniowymi
Na zdjęciu urządzenia do nielegalnej produkcji papierosów
Na zdjęciu urządzenia do nielegalnej produkcji papierosów
  • Funkcjonariusze KAS z Łodzi i Wrocławia, we współpracy ze Strażą Graniczną oraz Centralnym Biurem Śledczym Policji zabezpieczyli 9 ton tytoniu oraz 4 tys. szt. papierosów bez polskich znaków akcyzy.
  • Szacunkowa wartość zabezpieczonego towaru to ponad 6 mln złotych.
  • 6 osób zostało zatrzymanych.

Od kilku miesięcy funkcjonariusze rozpracowywali grupę przestępczą, działającą głównie na terenie Polski centralnej i południowej. Wytypowali posesję, na której prowadzono  nielegalną produkcję krajanki tytoniowej i papierosów. Gotowy towar, opatrzony logo producenta popularnej marki tytoniowej, miał być dystrybuowany do krajów Unii Europejskiej i tam sprzedawany.

25 stycznia 2018 r. łącznie kilkudziesięciu funkcjonariuszy (w tym funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej) weszło na teren jednej z łódzkich posesji i ujawniło nielegalnie działającą fabrykę papierosów. Na miejscu funkcjonariusze zabezpieczyli profesjonalną linię produkcyjną, składającą się z maszyn do wyrobu papierosów i krajanki tytoniowej oraz foliowania gotowych paczek papierosów. Łącznie zarekwirowano 9 ton wyrobów tytoniowych oraz 4 tys. sztuk podrobionych papierosów o szacunkowej wartości ponad 6 mln złotych. Straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconej akcyzy szacuje się na kwotę ponad 9 mln złotych.

„Zwalczanie przestępczości związanej z wyrobami akcyzowymi, przede wszystkim z wyrobami tytoniowymi, jest jednym z priorytetów Krajowej Administracji Skarbowej. Mamy duże sukcesy na tym polu. Dzięki nowym metodom analitycznym stosowanym w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości udaje się nam szybko wykryć nielegalną produkcję i nie dopuścić do generowania olbrzymich strat dla budżetu państwa. Jesteśmy skuteczni również dzięki dobrej współpracy z innymi służbami – CBŚP i Strażą Graniczną. W związku z położeniem geograficznym naszego kraju (bezpośrednio przy wschodniej granicy UE) polskie służby odgrywają ważną rolę w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości na obszarze wspólnoty." – informuje zastępca Szefa  KAS inspektor Piotr Walczak. „Chciałbym zwrócić również uwagę na jeszcze jeden ważny aspekt takiej przestępczości  - wyroby tytoniowe produkowane nielegalnie są bardziej szkodliwe dla zdrowia i życia konsumentów. Ich produkcja odbywa się bez żadnego nadzoru i nie spełniają one żadnych norm określonych dla takich wyrobów" – dodaje.

Podczas akcji w Łodzi funkcjonariusze na gorącym uczynku zatrzymali 6 osób, obywateli RP w wieku od 41 do 63 lat, w tym także organizatorów przestępczego procederu.

Wobec jednego z zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy, natomiast wobec pozostałych środki zapobiegawcze w postaci zakazu opuszczania kraju oraz dozoru policji.

Zabezpieczony towar został przekazany do Urzędu Celno-Skarbowego w Łodzi. Postępowanie w sprawie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Łodzi.

«Powrót