Wyjeżdżasz na wakacje - przeczytaj informator turystyczny Służby Celno-Skarbowej

Wyjeżdżasz na wakacje - przeczytaj informator turystyczny Służby Celno-Skarbowej

Wyjeżdżasz na wakacje - przeczytaj informator turystyczny Służby Celno-Skarbowej

Na zdjęciu widoczny brzeg morza, plaża i palma. W prawym górnym rogu znak graficzny Krajowej Administracji Skarbowej

Z informatora dowiesz się:

  • jakie towary, o jakiej wartości są zwolnione z należności celnych przywozowych  w transporcie lądowym, lotniczym i morskim,
  • jakiej wartości środki płatnicze, złoto lub platynę dewizową należy zgłaszać Krajowej Administracji Skarbowej i Straży Granicznej,
  • jakie są ograniczenia w przywozie i wywozie towarów z krajów trzecich, i jakie dodatkowe wymagania należy spełnić,
  • jakie są regulacje dotyczące przewożenia roślin, zwierząt, żywności, produktów leczniczych, dóbr kultury, broni i amunicji,
  • jak nie stać się ofiarą przemytników narkotyków.

Pierwsza strona informatora turystycznego. Funkcjonariusz KAS sprawdza luk bagażowy w samolocie.
Informator turystyczny służby celno-skarbowej (plik pdf; 1,60 MB)

 

Komunikat na temat Akcji Przed wakacjami – co warto wiedzieć? - w akcji bierze udział ponad 40 instytucji, które wspólnie informują m.in. o użytecznych aplikacjach, rodzajach ubezpieczeń, bezpieczeństwie, prawach i obowiązkach kupujących.