«Powrót

Z-ca Szefa KAS uczestniczył w posiedzeniu Inclusive Framework on BEPS

Z-ca Szefa KAS uczestniczył w posiedzeniu Inclusive Framework on BEPS

Z-ca Szefa KAS uczestniczył w posiedzeniu Inclusive Framework on BEPS

Na zdjęciu czterech uczestników spotkania, na tle ściany z kwiatowymi elementami graficznymi. Widoczny z-ca Szefa KAS Paweł Cybulski
  • Posiedzenie odbyło się w dniach 24-25 stycznia 2018 r. w Paryżu.
  • W spotkaniu wziął udział podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, z-ca Szefa KAS Paweł Cybulski.

Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) zrzesza ponad 100 krajów i jurysdykcji, w celu współpracy przy wdrażaniu pakietu OECD / G20 Base Erosion and Profit Shifting. Wyznacza kierunki oraz zatwierdza rozwiązania wypracowane w ramach poszczególnych działań BEPS.

W trakcie spotkania miała miejsce m.in. ceremonia przystąpienia do MLI kolejnych 6 państw, co zwiększyło liczbę sygnatariuszy do 78. MLI to wielostronna konwencja podatkowa (Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent BEPS), umowa podpisana 7 czerwca 2017 r. W przypadku Polski zakłada ona zmianę zawartych przez nasz kraj 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. MLI ma skuteczniej przeciwdziałać agresywnym optymalizacjom podatkowym na skalę międzynarodową.

Minister Cybulski spotkał się z Ambasadorem RP przy OECD Aleksandrem Surdejem. Podczas spotkania był poruszany temat współpracy oraz dużego zainteresowania OECD pozytywnymi efektami uszczelniania systemu podatkowego w Polsce, w szczególności aktywną rolą Krajowej Administracji Skarbowej.

Dodatkowe informacje na stronie OECD: About the Inclusive Framework on BEPS (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym)

«Powrót