«Powrót

Dotychczasowe legitymację służbowe funkcjonariuszy i pracowników KAS pozostają ważne

Dotychczasowe legitymację służbowe funkcjonariuszy i pracowników KAS pozostają ważne

Dotychczasowe legitymację służbowe funkcjonariuszy i pracowników KAS pozostają ważne

  • Dotychczasowe legitymacje służbowe wydane przed dniem wejścia w życie ustawy o KAS mogą być wykorzystywane zarówno w kontrolach, które się rozpoczęły przed 1 marca 2017 r., jak również w nowych kontrolach po 1 marca 2017 r.
  • Legitymacje będą ważne nie dłużej niż przez 3 lata.

Dotychczasowe legitymacje służbowe pracowników i funkcjonariuszy obecnie zatrudnionych lub pełniących służbę w Krajowej Administracji Skarbowej mogą być wykorzystywane w toczących się kontrolach, które rozpoczęto przed 1 marca 2017 r., jak również w nowych kontrolach, które rozpoczynają się po 1 marca 2017 r.

Ministerstwo Finansów, odnosząc się do wątpliwości publikowanych w niektórych artykułach prasowych informuje, że dotychczasowe legitymacje służbowe wydane przed dniem wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, pracownikom izby skarbowej, urzędu kontroli skarbowej, wywiadu skarbowego, wyodrębnionych komórek organizacyjnych kontroli skarbowej (o których mowa w art. 11g ust. 1 ustawy o kontroli skarbowej), pracownikom jednostki organizacyjnej, przy pomocy której Generalny Inspektor Informacji Finansowej wykonuje swoje zadania, oraz funkcjonariuszom celnym i inspektorom kontroli skarbowej, zachowują ważność do czasu wydania nowych, jednak nie dłużej niż przez 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy o KAS.

Zgodnie z art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej w przypadku podejrzenia, że nie są przestrzegane przepisy oraz okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne przeprowadzenie kontroli celno-skarbowej, jest ona wszczynana na podstawie legitymacji służbowej. Podobnie kontrole prowadzone na podstawie art. 62 ust. 5 ww. ustawy,  m.in. na drogach, w portach, na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, poza punktem stałej lokalizacji sprzedaży, są wykonywane na podstawie okazywanych legitymacji służbowych oraz stałego upoważnienia do wykonywania kontroli.

«Powrót