«Powrót

Nowe porozumienie Szefa KAS i ZMPD - podniesienie kwoty zabezpieczenia od karnetu TIR do 100 000 EUR

Nowe porozumienie Szefa KAS i ZMPD - podniesienie kwoty zabezpieczenia od karnetu TIR do 100 000 EUR

Nowe porozumienie Szefa KAS i ZMPD - podniesienie kwoty zabezpieczenia od karnetu TIR do 100 000 EUR

8 września 2017 r. zostało podpisane nowe Porozumienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce w sprawie upoważnienia Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce do wydawania karnetów TIR i występowania w charakterze poręczyciela zgodnie z art. 6 Konwencji celnej dotyczącej międzynarodowego przewozu towarów z zastosowaniem karnetów TIR (Konwencja TIR), przyjęcia przez Zrzeszenie obowiązków wymaganych do uzyskania takiego upoważnienia oraz określenia zasad współpracy z organami celnymi w zakresie roszczeń.

Porozumienie to uchyla i zastępuje Porozumienie z dnia 10 lipca 2008 r. zawarte pomiędzy Ministrem Finansów a ZMPD.

Zapisy Porozumienia zostały odpowiednio dostosowane do zmienionych przepisów unijnych (art. 163 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/2447), w związku z czym wysokość maksymalnej kwoty zabezpieczenia od karnetu TIR, której organy celne mogą żądać od ZMPD w przypadku powstania długu w procedurze TIR, wynosi obecnie 100 000 EUR (lub równowartość w walucie krajowej).

«Powrót