«Powrót

Nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

Nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

Nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych

  • Od 24 października 2017 r. obowiązuje nowe zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych.
  • Od podatku wolne są rekompensaty otrzymane z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.

24 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla (Dz.U. poz. 1971).

Otrzymane z tego tytułu środki są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 52h dodanego do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

«Powrót