«Powrót

Prace remontowe na Terminalu Samochodowym w Koroszczynie - możliwe utrudnienia

Prace remontowe na Terminalu Samochodowym w Koroszczynie - możliwe utrudnienia

Prace remontowe na Terminalu Samochodowym w Koroszczynie - możliwe utrudnienia

W związku z rozpoczęciem remontu nawierzchni drogi dojazdowej od drogi celnej do pawilonów kontrolnych – wagowych (płyta wschodnia Terminalu Samochodowego w Koroszczynie – Drogowe Przejście Graniczne w Kukurykach) wystąpią utrudnienia w płynności odpraw pojazdów ciężarowych na Terminalu Samochodowym w Koroszczynie.

Jak informuje wykonawca robót - Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych -  prace potrwają co najmniej do końca stycznia 2018 r.

W wyżej wymienionym okresie obowiązują ograniczenia dla pojazdów ponadnormatywnych. Maksymalne dopuszczalne parametry wynoszą:

  • maksymalna długość -  18 m
  • maksymalna szerokość -  2,60 m
  • masa całkowita -  40 t
  • maksymalny nacisk osi -  11,5 t

Prosimy o wybieranie w miarę możliwości innych przejść granicznych.

Komunikaty na stronie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.

«Powrót