«Powrót

Prezentacja założeń projektu PUESC

Prezentacja założeń projektu PUESC

Prezentacja założeń projektu PUESC

30 maja 2017 r. odbyła się publiczna prezentacja założeń projektu „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych - PUESC", który powstaje w odpowiedzi na konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych" Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (PO PC).

Przejdź do protokołu z publicznej prezentacji projektu PUESC (plik PDF 600 KB)

Przejdź do załącznika do protokołu – prezentacja PUESC (plik PDF 1 MB)

«Powrót